Home > Nieuws

Welkom gemeente Lelystad

Vanaf 1 juni 2022 kunnen inwoners uit de gemeente Lelystad, die leven rond het bestaansminimum, gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Welkom gemeente Weststellingwerf

Vanaf 1 mei 2022 kunnen inwoners uit de gemeente Weststellingwerf, die leven rond het bestaansminimum, gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Nieuwe gemeenten aangehaakt in het 1e kwartaal van 2022

In het eerste kwartaal van 2022 zijn 16 nieuwe gemeenten aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & cultuur. In totaal hebben 36 gemeenten zich aangesloten bij het ons fonds. Dit betekent dat volwassenen vanaf nu in deze gemeenten een aanvraag kunnen doen voor een sportieve of creatieve activiteit. Welkom!

Welkom gemeente Schouwen-Duiveland

Vanaf 1 april 2022 kunnen inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland, die het niet breed hebben, gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Factsheet eerste kwartaal 2022

Het eerste kwartaal van 2022 zit erop, tijd om je even bij te praten; Hoeveel deelnemers zijn er inmiddels aan de slag met sport of een culturele activiteit? En voor welke sport of activiteit kiest men? Je leest het in het factsheet van Q1.

Impuls voor gemeenten om sport- en cultuurdeelname volwassenen die leven rond het bestaansminimum te stimuleren

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zoekt gemeenten die zich willen inzetten voor  volwassenen die leven rond het bestaansminimum en de kracht van sport en cultuur willen benutten als middel. Dankzij een bijdrage vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt het Volwassenenfonds Sport & Cultuur gemeenten een mooie impuls aan als zij voor 30 juni 2022 bij het fonds aanhaken.  

Welkom gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Vanaf 1 maart 2022 kunnen inwoners van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, die het niet breed hebben, gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Wethouders Margreet Jonker en Gelbrig Hoekstra ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst met Anne Jochem de Vries, directeur Sport Friesland.

Artikelen Kenniscentrum Sport en Bewegen

Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft de afgelopen periode gekeken naar ontwikkelingen op het gebied van volwassenen, armoede en sport. Dit hebben zij uitgewerkt in een serie van vier artikelen.

Nieuwe gemeenten haken aan per 1 januari

Het nieuwe jaar 2022 starten we met mooi nieuws: per 1 januari 2022 zijn er weer een negental nieuwe gemeenten aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. In totaal hebben 29 gemeenten in Nederland zich aangesloten bij ons fonds. Dit betekent dat volwassenen vanaf nu in deze gemeenten een aanvraag kunnen doen voor een sportieve of creatieve activiteit. Welkom!