Landelijke coördinatoren

Eefje Stigter en Tessa Brouwer

Hoi! Wij zijn Eefje Stigter &  Tessa Brouwer en wij zijn de landelijke coördinatoren van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Sport en cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn, zelfs als je hier geen financiële middelen toe hebt. Wij zijn blij dat we, in navolging van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, nu ook de doelgroep volwassenen kunnen laten aanhaken op sport en cultuur!

Heb je vragen die provinciaal overstijgend zijn, vragen voor het bestuur, technische vragen over het systeem of wil je partner worden? Laat dit vooral weten, wij helpen je graag of verwijs je door naar de juiste persoon.

E-mailadres: info@volwassenenfonds.nl

Volwassenenfonds Drenthe

SportDrenthe

‘’Sport en bewegen voor iedereen’’

Sporten, bewegen of meedoen aan culturele activiteiten. Dat wil jij toch ook? Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wij vinden dat sport, bewegen en cultuur voor iedereen, iedere dag, toegankelijk moet zijn, zelfs als je hier geen financiële middelen voor hebt. Daarom zetten wij ons in voor het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in Drenthe.

Mijn naam is Nynke Zijlstra en in mijn werk bij SportDrenthe zorgen we voor inclusieve, vitale en duurzame verenigingen door ondersteuning te bieden op bestuurs- en beleidsniveau; voor hen die de weg naar de sport zelf kunnen vinden. We zetten onze kennis en expertise in bij bestaande projecten en samenwerkingsverbanden; voor hen die met deze specifieke projecten en intervisies een stap in de goede richting doen. We adviseren bij de ideale inrichting van de buitenruimte die stimuleert om te bewegen; voor iedereen die op zijn eigen manier wil bewegen. We helpen bij evenementen organisatie op organisatorisch vlak en zetten side events op om maatschappelijk impact te creëren; voor een sportief Drenthe. En zo ook voor het Volwassenenfonds Sport & Cultuur!

Meer weten of heeft u, als Drentse gemeente, ook interesse in het Volwassenenfonds Sport & Cultuur?

Neem contact op met Nynke Zijlstra.

Contactgegevens:

Nynke Zijlstra
drenthe@volwassenenfonds.nl
06 – 13 53 70 01
0592 – 749 311 (kantoor SportDrenthe)

 

Volwassenenfonds Flevoland

Volwassenenfonds Flevoland

Sportservice Flevoland

Wij zijn het sportkenniscentrum van Flevoland. We willen zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen en houden. Dit doen wij door, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau, instanties en verenigingen te adviseren en te ondersteunen bij hun beleid en/of uitvoering. Wij stimuleren een gezond sport- en beweegklimaat in de provincie Flevoland door:

  • De inzet van gedreven mensen met kennis van zaken.
  • De samenwerking en verbinding te leggen met lokale partijen.
  • Het gehele traject van advies tot en met realisatie te ondersteunen.
  • Een praktische en resultaatgerichte instelling.
  • Een frisse blik op het speelveld die inspireert tot nieuwe initiatieven en oplossingen.

Contactgegevens:

Robbert Bonsink
flevoland@volwassenenfonds.nl
06 34 11 96 60
0320 25 11 13

Volwassenenfonds Fryslân

Sport Fryslân

Wij helpen mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. Wij vinden dat iedereen, iedere dag, met plezier moet kunnen sporten en bewegen. Of je nu gezond bent of -juist door te sporten- werkt aan je gezondheid. Van amateursporters tot parasporters en van jong tot oud; Sport Fryslân brengt Fryslân in beweging! Dat kunnen we niet alleen. Daarom werkt Sport Fryslân actief samen met de provincie Fryslân, Friese gemeenten, clubs en verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen en vrijwilligers. Samenwerken aan een vitaal Fryslân!

In Friesland is Sport Fryslân ook provincie breed uitvoerder van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland. Hierdoor is er al een prachtig netwerk om ook inwoners vanaf 18 jaar te kunnen bereiken en zo mee te laten doen aan sport en cultuur!

Contactgegevens:

Rainer de Groot
friesland@volwassenenfonds.nl
0513 – 630 668

Rainer de Groot

Volwassenenfonds Gelderland

Merlin Jurjen

Gelderse Sport Federatie

‘Sport en cultuur ook in Gelderland toegankelijk maken voor iedereen’

Wij geloven dat je door fit en vitaal te zijn een gezonder en plezieriger leven leidt. Wij motiveren daarom zoveel mogelijk mensen in Gelderland om te sporten en bewegen, zodat iedereen mee kan doen. Om dit voor elkaar te krijgen verbinden, activeren en adviseren we gemeenten in Gelderland om samen te werken met fondsen zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

We gunnen het iedere inwoner van Gelderland om lid te worden van een club of vereniging. En we zijn blij dat we daar, samen met de deelnemende Gelderse gemeenten, aan bijdragen. Armoedebeleid is voor iedere gemeente een uitdaging. Maar we gaan deze, samen met de gemeente en andere partners in ons netwerk, graag aan.

Meer weten of heeft u, als Gelderse gemeente, ook interesse in het Volwassenenfonds Sport & Cultuur? Neem contact op met Merlin Bos.

Contactgegevens:

Merlin Bos en Jurjen Engelsman
coordinatie.gelderland@volwassenenfonds.nl
06 51804544 of 06 24512081

Volwassenenfonds Groningen

Huis voor de Sport Groningen

Lekker sporten, bewegen of meedoen aan creatieve activiteiten. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor iedereen. Wij vinden dat alle inwoners, ongeacht de financiële situatie, moeten kunnen deelnemen aan een vorm van cultuur, sporten en bewegen. Daarom dragen wij als Huis voor de Sport Groningen bij aan het opzetten en coördineren van het Volwassenfonds in de provincie Groningen. We begeleiden gemeenten bij hun deelname aan het Volwassenenfonds. Ook wanneer inwoners of andere organisaties vragen hebben over het Volwassenenfonds hebben kunnen zij bij ons terecht.

Huis voor de Sport Groningen gelooft in de kracht van sport en bewegen voor een gezond Groningen. We willen zoveel mogelijk Groningers in beweging brengen en houden door het ontwikkelen en organiseren van sport- en beweegprojecten. Dit doet Huis voor de Sport Groningen lokaal op beleids-, coördinerend- en uitvoerend niveau. Met sport en cultuur als middel stimuleren we een gezond, leefbaar en duurzaam Groningen, waarin mensen verbonden zijn met elkaar!

Contactgegevens:

Kirsten Pheifer
groningen@volwassenenfonds.nl
050-8700100

Volwassenenfonds Limburg

Huis voor de Sport Limburg

In Limburg worden de werkzaamheden voor het Volwassenenfonds Sport & Cultuur verzorgd door het Huis voor de Sport Limburg. Doordat veel verschillende sportorganisaties onderdak hebben bij het Huis voor de Sport worden er snel en gemakkelijk contacten gelegd op verschillende fronten. In verband met het werven van provinciale sponsorgelden en subsidies en om makkelijk aan te kunnen haken bij andere maatschappelijke-, sport- en cultuurinitiatieven is ervoor gekozen om een zelfstandige stichting op te richten voor de provincie Limburg: Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg. Uiteraard werken wij nauw samen met het landelijke fonds en volgens de algemene landelijke spelregels.

Helaas zijn sporten & bewegen, maar ook culturele uitstapjes niet voor iedereen vanzelfsprekend. Juist deze activiteiten zorgen voor geluk en welzijn en moeten dus juist voor iedereen toegankelijk zijn. In tijden van eenzaamheid en armoede is het ontzettend belangrijk om je sociaal veilig te voelen. Het mag niet uitmaken hoe jong of oud, fit of met beperking, kansarm of kansrijk. Ik zet me graag in voor iedere volwassene die wil sporten of een creatieve activiteit doen. Samen maken we het mogelijk!

Contactgegevens:

Vanessa Habets
limburg@volwassenenfonds.nl
06 18 41 48 77 (maandag, dinsdag en woensdag)

Volwassenenfonds Noord-Brabant

SSNB

Sporten en bewegen is gezond en leuk! Het staat vast dat regelmatig bewegen een positieve invloed heeft op gezondheid en welbevinden. Bewegen betekent ook gezelligheid door samen met anderen sportief actief te zijn. Sport en bewegen brengt mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Dat maakt sport en bewegen gewild én kansrijk bij het realiseren van een hele reeks doelen die overheden zichzelf stellen op het gebied van onder meer preventie en gezondheid, (re-)integratie, wijkontwikkeling, jeugdbeleid en veiligheid.

Overheden, verenigingen, sportaccommodaties, sportbonden, scholen, zorginstellingen en bedrijfsleven zijn allemaal onderdeel van de sport- en beweeginfrastructuur. SSNB helpt deze partijen als adviseur, kennisexpert, verbinder en uitvoeringspartner. We dragen bij aan verschillende thema’s waaronder ook het betrekken van kwetsbare doelgroepen. Doel? Een duurzaam gezond en veerkrachtig Brabant! Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is een mooi middel om inwoners met een lage SES toch te kunnen voorzien van alle voordelen van sport en cultuur.

Contactgegevens:

Rian Spaan
brabant@volwassenenfonds.nl
06 41203827

Volwassenenfonds Noord-Holland

Team Sportservice Noord-Holland

Helaas is deelname aan sport en cultuur, om financiële redenen, voor sommige mensen nog niet vanzelfsprekend. Terwijl het soms juist nét dat steuntje in de rug is dat iemand kan gebruiken. Even de gedachten verzetten en met iets anders bezig zijn, sociale contacten opdoen en het gevoel hebben dat je meedoet in de maatschappij. Ontzettend belangrijk, maar op dit moment helaas nog niet voor iedereen zomaar mogelijk.

Vanuit Team Sportservice willen wij ervoor zorgen dat sport en cultuur wél voor iedereen toegankelijk wordt, ongeacht iemand zijn financiële situatie. Een mooi doel waar wij ons graag voor inzetten! Team Sportservice Provincie Noord-Holland verzorgt de coördinatie van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in de provincie Noord-Holland. Heb je vragen? Mail of bel ons gerust even!

Contactgegevens

Sandra van Wijhe-Faase
noord-holland@volwassenenfonds.nl
06 51299858 (dinsdag en donderdag van 9:00 – 12:30 uur)

Volwassenenfonds Utrecht

Team Sportservice Utrecht

Helaas is deelname aan sport en cultuur, om financiële redenen, voor sommige mensen nog niet vanzelfsprekend. Terwijl het soms juist nét dat steuntje in de rug is wat iemand kan gebruiken. Even de gedachten verzetten en met iets anders bezig zijn, sociale contacten opdoen en het gevoel hebben dat je meedoet in de maatschappij. Ontzettend belangrijk, maar op dit moment helaas nog niet voor iedereen zomaar mogelijk.

Vanuit Team Sportservice willen wij ervoor zorgen dat sport en cultuur wél voor iedereen toegankelijk wordt, ongeacht iemand zijn financiële situatie. Een mooi doel waar wij ons graag voor inzetten! Team Sportservice Provincie Utrecht verzorgt de coördinatie van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in de provincie Utrecht. Heb je vragen? Mail of bel ons gerust even!

Contactgegevens:

Sandra van Wijhe-Faase
provincieutrecht@volwassenenfonds.nl
06 51299858 (dinsdag en donderdag van 9:00 – 12:30 uur)

Volwassenenfonds Zeeland

Rianne Schröder

SportZeeland

SportZeeland ontwikkelt en coördineert sport- en beweegprogramma’s voor jong en oud. Kwaliteit en continuïteit staan altijd voorop. Samen met onze partners zoals onderwijs- en gezondheidsinstellingen, sportverenigingen, bedrijven en overheden werken wij aan een vitale en actieve leefstijl voor alle Zeeuwen.

Door het Volwassenenfonds Sport & Cultuur te implementeren in de Zeeuwse gemeenten streven we naar het verkleinen van gezondheidsverschillen en het verhogen van de participatie van mensen die niet kunnen deelnemen. Momenteel zijn we druk bezig om Zeeland warm te maken en hopen we binnenkort de eerste gemeente te kunnen presenteren die deel zal nemen aan het fonds.

Contactgegevens:

Rianne Schröder
zeeland@volwassenenfonds.nl
0113 277133

Volwassenenfonds Zuid-Holland

Team Sportservice Zuid-Holland

Team Sportservice ondersteunt en begeleidt overheden, scholen en verenigingen rondom de inzet van sport en bewegen. Onze drijfveer is om echt ieder mens, en daarmee de maatschappij, maximaal te laten profiteren van de positieve effecten van sport, bewegen en cultuur.

In Zuid-Holland voeren onze buurtsportcoaches in meerdere gemeenten het sportbeleid uit, coördineren onze sportconsulenten op regionaal niveau het aangepast sporten, zijn we in opdracht van NOC*NCF actief als Adviseur Lokale Sport bij diverse lokale sportakkoorden en hebben wij de projectleiding over provinciale campagnes waar sport en gezondheid samenkomen. Daarnaast voeren we alle werkzaamheden uit rondom het Jeugdfonds Sport & Cultuur en natuurlijk het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in de provincie Zuid-Holland.

Contactgegevens:

Stefan Hagebeek
zuid-holland@volwassenenfonds.nl
0174 244940 (ma, di en wo van 9:00-12:00 uur; ma en di van 13:00 tot 15:00 uur).

Stefan Hagebeek