Over het Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld voor sport of een culturele hobby. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen.

Het Volwassenenfonds is een initiatief ontstaan uit én met de steun van de landelijke Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. De ambitie van de Alliantie is dat iedere Nederlander een leven lang moet kunnen sporten en bewegen. Om die reden richt de Alliantie zich op het wegnemen van belemmeringen en het creëren van belangrijke randvoorwaarden voor sporten en bewegen; financiële, praktische en sociale toegankelijkheid en vindbaarheid.

Alliantie ‘Sport en bewegen voor iedereen’

Sportkracht12, NOC*NSF, VSG, Ouderenfonds, MEE, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Life Goals, Fonds Gehandicaptensport, Bas van de Goor Foundation en de John Blankenstein Foundation zijn de tien partijen in de landelijke Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. Gezamenlijk nemen ze de uitvoering van de ambities van het Deelakkoord ‘Inclusief sporten en bewegen’ uit het Nationale Sportakkoord voor hun rekening.

Missie en visie

Sport en cultuur dragen bij aan een gezond en gelukkig leven.

De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving waarin iedereen profiteert van de kracht van sport & cultuur. Onze missie is het wegnemen van financiële drempels tot sport & cultuur bij volwassenen. Samen met gemeenten en partners maken we dit mogelijk.

Organisatiestructuur

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is opgericht in 2020 en zet zich dagelijks in om sport en cultuur toegankelijk te maken voor volwassenen (18+ jaar) die daar zelf geen geld voor hebben. Dit doen we op zowel landelijk als lokaal niveau in nauwe samenwerking met 11 provinciale sportorganisaties (PSO’s). Hoe zie de organisatiestructuur van het fonds eruit?

Bestuur

De stichting heeft een onafhankelijk bestuur bestaande uit:

Rita van Driel
Ellis van der Weerden
Casper van den Bergh
Frank Peters
Wendy van Hal
Kees Sijbesma

Het Volwassenenfonds heeft geen personeel en de bestuursfunctie zijn onbezoldigd. Maak hier kennis met het bestuur.

In dit document is de jaarrekening te vinden.

Kijk hier voor het beleidsplan 2020/2021.

Kijk hier voor het activiteitenverslag 2020.

 

Landelijk bureau

De uitvoering is in handen van de werkorganisatie die is ondergebracht in Utrecht. Het landelijk bureau voert vanuit daar zowel de dagelijkse organisatie, coördinatie als communicatie uit. Algemene vragen? Mail naar: info@volwassenenfonds.nl

PSO´s

Het praktische draagvlak van het fonds ligt bij de Provinciale Sportorganisaties (PSO’s). Zij zijn degene die de uitrol van het fonds verzorgen, het lokale netwerk hebben en de contactpersoon zijn voor gemeenten en intermediairs. In elke provincie is er een coördinator van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur actief.

Op de Team-pagina stellen het landelijk bureau en de coördinatoren zich voor.

Intermediairs

Intermediairs vormen een belangrijke schakel in de keten om de doelgroep te bereiken. Dit zijn bijvoorbeeld schuldhulpverleners, buurtsportcoaches, maatschappelijk werkers of vrijwilligers. Zij ontmoeten regelmatig mensen die geen geld hebben voor sport of een creatieve hobby. Met hun hulp zorgen we ervoor dat mensen, die leven rond de inkomensgrens, zelf de positieve effecten van sport en cultuur kunnen ervaren. Intermediairs dienen alle aanvragen in en onderhouden het contact met de volwassenen.

Meer weten? Kijk hier.