Over het Volwassenenfonds

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld voor sport of een culturele hobby. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen.

Het Volwassenenfonds is een initiatief ontstaan uit én met de steun van de landelijke Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. De ambitie van de Alliantie is dat iedere Nederlander een leven lang moet kunnen sporten en bewegen. Om die reden richt de Alliantie zich op het wegnemen van belemmeringen en het creëren van belangrijke randvoorwaarden voor sporten en bewegen; financiële, praktische en sociale toegankelijkheid en vindbaarheid.

Alliantie ‘Sport en bewegen voor iedereen’

Sportkracht12, NOC*NSF, VSG, Ouderenfonds, MEE, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Life Goals, Fonds Gehandicaptensport, Bas van de Goor Foundation en de John Blankenstein Foundation zijn de tien partijen in de landelijke Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. Gezamenlijk nemen ze de uitvoering van de ambities van het Deelakkoord ‘Inclusief sporten en bewegen’ uit het Nationale Sportakkoord voor hun rekening.

 

 

Missie en visie

Sport en cultuur dragen bij aan een gezond en gelukkig leven.

De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving waarin iedereen profiteert van de kracht van sport & cultuur. Onze missie is het wegnemen van financiële drempels tot sport & cultuur bij volwassenen. Samen met gemeenten en partners maken we dit mogelijk.

 

 

Ontzorgen

Het Volwassenenfonds ontzorgt gemeenten en faciliteert bij het inzetten van de gelden voor sport en cultuur richting doelgroepen die financiële drempels ervaren. Onder de vlag van het Volwassenenfonds worden de communicatie, werving en volledige financiële afhandeling verzorgt. Het fonds werkt daarin samen met provinciale sportorganisaties voor de coördinatie en intermediair organisaties om de doelgroep te bereiken. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is een op zichzelf staande stichting met een eigen bestuur.

Vragen

Heeft u vragen? Mail gerust naar info@volwassenenfonds.nl. Volg ons ook op social media om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws,