Voorzitter Rita van Driel

“Mee kunnen doen aan sport en cultuur is goed voor iedereen. Daarom is het belangrijk dat dit fonds er is, zodat ook volwassenen voor wie de financiën een drempel zijn om mee te doen, een steuntje in de rug krijgen.”

Ik ben Rita van Driel en werk als adviseur ‘meedoen door sport en bewegen’. Mijn jarenlange ervaring met het stimuleren van mensen met een handicap om in beweging te komen, zowel in Nederland als internationaal, zet ik nu breder in.

Bewegen, meedoen aan sport en (een beetje) cultuur, doe ik zelf mijn hele leven al. Maar ik weet als geen ander dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarom draag ik graag, samen met de partners van de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’, mijn steentje bij aan het wegnemen van drempels die meedoen belemmeren. Ik ben vereerd voorzitter te mogen zijn van het Volwassenenfonds en kijk er naar uit hier met elkaar een groot succes van te maken. Ik hoop dat veel gemeenten en andere organisaties aanhaken om zo nog meer mensen mee te laten doen aan sport en cultuur.

– Rita van Driel –

Rita van Driel

Secretaris Ellis van der Weerden

Ellis van der Weerden

“De positieve effecten die sport en cultuur op het gebied van het welzijn van mensen teweeg brengt zijn onbetaalbaar! Op sociaal en cognitief gebied en op het gebied van fysieke en mentale gezondheid. Met name voor de groep volwassenen die iedere dag de zorg heeft hoe rond te komen van een beperkt budget zijn deze effecten extra belangrijk.”

Als directeur-bestuurder van Team Sportservice – onder meer een uitvoeringsorganisatie voor het Jeugdfonds sport & cultuur – zie ik iedere dag wat sport en bewegen met mensen doet. Zelf ben ik hardloper, wielrenner, skier, golfer en paraglider. Ook ondervind ik hoe ik na een rondje hardlopen mijn stress achter me kan laten, hoe het me energie geeft en tijdens het hardlopen kom ik op allerlei creatieve ideeën. Toen er uit onze organisatie steeds vaker de vraag kwam of we niet hetzelfde voor volwassenen konden doen als voor kinderen, heb ik besloten om het Volwassenfonds Sport & Cultuur op te richten.

Dat was spannend, maar blijkt een schot in de roos! Ik ben dan ook ontzettend trots dat we hiermee een verschil kunnen maken voor volwassenen die leven in armoede.

– Ellis van der Weerden –

 

Penningmeester Casper van den Bergh

Ik vind het lekker om na een dag hard werken even te kunnen ontspannen door lekker te sporten. De hardloopschoenen aan en lekker naar buiten of een bezoekje brengen aan de sportschool. Goed voor mijzelf en, als we dat allemaal doen, ook goed voor de samenleving. Ik maak me er dan ook graag hard voor dat mensen geen financiële drempels ervaren om dit te kunnen doen. Daarom ben ik zo enthousiast over wat het Volwassenfonds Sport & Cultuur doet. Laten we er met elkaar voor zorgen dat steeds meer mensen mee doen, in beweging komen en de waarde van cultuur kunnen ervaren.

– Casper van den Bergh –

Casper van den Bergh

Bestuurslid Frank Peters

Frank Peters

Ik ben Frank Peters en heb een bureau op het gebied van reputatiemanagement en crisiscommunicatie. Je inzetten voor mensen die het lastig hebben, dat doe ik zakelijk maar ook privé. Het is zelfs in een ontwikkeld land als Nederland, waarin de tweedeling tussen rijk en arm helaas alleen maar groeit, niet vanzelfsprekend dat mensen toegang hebben tot sport en cultuur. Uit mijn twaalf jaar als bestuurslid bij het Fonds Gehandicaptensport weet ik hoe belangrijk sport is voor integratie in de samenleving. Maar dat geldt uiteraard ook voor cultuur. Iedereen heeft recht om te sporten en te genieten van culturele activiteiten. Zolang dat niet geregeld is hebben we nog een hoop werk te verrichten. Daar wil ik me als bestuurder bij dit fonds heel graag voor inzetten. De basis voor succes is gelegd en de komende jaren moeten we dat met partners in de samenleving, zoals overheid en bedrijfsleven, verder kunnen uitbouwen. Mijn ideaal is dat we onszelf uiteindelijk kunnen opheffen. Simpelweg omdat we overbodig zijn geworden, omdat iedereen er echt bij hoort. Voorlopig is dat nog een droom!

– Frank Peters –

Bestuurslid Wendy van Hal

“Een inclusieve samenleving is een missie waar ik me voor inzet. Iedereen moet kunnen meedoen aan onze maatschappij en daarom is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zo belangrijk. Hierdoor kunnen mensen elkaar in de buurt op het sportveld of in de muziekschool ontmoeten en van elkaar leren. Dat is een recht voor iedereen en zorgt voor een hechte inclusieve gemeenschap. Gemeenten, sluit je aan!”

Ik ben Wendy van Hal en als programmamanager Toezicht VN-verdrag handicap werkzaam bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit verdrag bepaalt dat iedereen met een beperking volwaardig moet kunnen deelnemen aan de samenleving en dat zij hun mensenrechten en vrijheden moeten kunnen genieten, net als alle anderen. Ook mensen die financiële drempels ervaren moeten kunnen meedoen. Hardlopen, zingen en wielrennen, het is voor mij een uitlaatklep om te ontspannen en nieuwe inspiratie op te doen. Het Volwassenenfonds streeft ernaar om mensen met financiële drempels mee te laten doen aan sport en cultuur. Ik zet mij als bestuurslid met veel energie in om dit mogelijk te maken!

– Wendy van Hal –

Wendy van Hal

Bestuurslid Teddy Vrijmoet

“Mijn doel is om mensen uit te nodigen om mee te doen en zo impliciet en expliciet meegeven dat ze er toe doen. Volwassenen een kans geven om zich verder te ontwikkelen. Er met elkaar voor zorgen dat we allemaal op eigen wijze een bijdrage kunnen leveren aan onze omgeving. Dat vind ik enorm belangrijk.”

Vanuit mijn werk als directeur-bestuurder van Lindenberg Cultuurhuis is bovenstaande overtuiging een belangrijk onderdeel van de huidige visie waarbij we (cultuur)participatie inzetten om drempels te slechten. We hebben met elkaar onbewust veel drempels opgeworpen. Veel groepen in onze samenleving kunnen niet meedoen of voelen zich niet aangesproken om mee (te mogen) doen. Sport en cultuur moeten we betaalbaar, herkenbaar en toegankelijk maken op een laagdrempelige, eenvoudige en transparante manier.

We weten dat sport- en cultuurbeoefening helpt om mensen weerbaar te maken. Om preventief als middel in te zetten zodat we gezonder, gelukkiger en sterker worden. Juist nu, in tijden van onzekerheid en polarisatie, is het urgent om dit meer en doelgericht in te zetten in onze maatschappij.

Ik omarm de visie van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur en draag graag bij aan het fonds met mijn kennis, inzet en enthousiasme om met elkaar de ambities na te streven die het fonds zo goed verwoord.

– Teddy Vrijmoet-