Voorzitter Rita van Driel

“Mee kunnen doen aan sport en cultuur is goed voor iedereen. Daarom is het belangrijk dat dit fonds er is, zodat ook volwassenen voor wie de financiën een drempel zijn om mee te doen, een steuntje in de rug krijgen.”

Ik ben Rita van Driel en werk als adviseur ‘meedoen door sport en bewegen’. Mijn jarenlange ervaring met het stimuleren van mensen met een handicap om in beweging te komen, zowel in Nederland als internationaal, zet ik nu breder in.

Bewegen, meedoen aan sport en (een beetje) cultuur, doe ik zelf mijn hele leven al. Maar ik weet als geen ander dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarom draag ik graag, samen met de partners van de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’, mijn steentje bij aan het wegnemen van drempels die meedoen belemmeren. Ik ben vereerd voorzitter te mogen zijn van het Volwassenenfonds en kijk er naar uit hier met elkaar een groot succes van te maken. Ik hoop dat veel gemeenten en andere organisaties aanhaken om zo nog meer mensen mee te laten doen aan sport en cultuur.

Rita van Driel

Bestuurslid Anne Jochum de Vries

Anne Jochum

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld voor sport of een culturele hobby. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen.

Secretaris Peter van der Aart

Mijn naam is Peter van der Aart (1963), de jongste uit een groot gezin dat weinig weelde heeft gekend. Dit motiveerde mij om een studie Rechten aan de Universiteit van Amsterdam af te ronden. Vervolgens koos ik ervoor me bestuurlijk in te zetten voor een volwaardige deelname aan de samenleving door kwetsbare groepen. Aanvankelijk concentreerde deze inzet zich vooral op lokaal sportbestuur in mijn woonplaats Haarlem. Maar met de komst van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur heb ik de mogelijkheid gevonden meer impact te hebben op het bestrijden van sociale uitsluiting van mensen die het minder breed hebben.

Persoonlijk heb ik (ook) pas op latere leeftijd ervaren wat deelname aan sport- en cultuuractiviteiten betekent voor je sociale leven; een verrijking in alle opzichten. Iets wat niemand zichzelf zou moeten hoeven ontzeggen!

 

Peter van der Aart

Bestuurslid Brigitte Musters

Brigitte Musters

Het Volwassenenfonds is een initiatief ontstaan uit én met de steun van de landelijke Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’.