Voorzitter Rita van Driel

“Mee kunnen doen aan sport en cultuur is goed voor iedereen. Daarom is het belangrijk dat dit fonds er is, zodat ook volwassenen voor wie de financiën een drempel zijn om mee te doen, een steuntje in de rug krijgen.”

Ik ben Rita van Driel en werk als adviseur ‘meedoen door sport en bewegen’. Mijn jarenlange ervaring met het stimuleren van mensen met een handicap om in beweging te komen, zowel in Nederland als internationaal, zet ik nu breder in.

Bewegen, meedoen aan sport en (een beetje) cultuur, doe ik zelf mijn hele leven al. Maar ik weet als geen ander dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarom draag ik graag, samen met de partners van de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’, mijn steentje bij aan het wegnemen van drempels die meedoen belemmeren. Ik ben vereerd voorzitter te mogen zijn van het Volwassenenfonds en kijk er naar uit hier met elkaar een groot succes van te maken. Ik hoop dat veel gemeenten en andere organisaties aanhaken om zo nog meer mensen mee te laten doen aan sport en cultuur.

Rita van Driel

Bestuurslid Anne Jochum de Vries

Anne Jochum

Mijn naam is Anne Jochum de Vries. Met veel plezier ben ik de laatste vijf jaar actief als directeur/bestuurder van Sport Fryslân. Wij proberen alle Friezen in beweging te krijgen en te houden, waarbij plezier het uitgangspunt is. Fryslân wil een Bloei Zone zijn, waarin vitaliteit, geluk én gezondheid de basis zijn. ‘Gelok op 1‘, dat is de titel van het provinciale bestuursakkoord en daar wordt hard aan gewerkt.

Gelok op 1, staat voor brede welvaart, dus kansen voor iedereenMeedoen en aanhaken, in plaats van afhaken. En dat is precies wat mij drijft. Mensen die -om wat voor reden dan ook- niet mee (kunnen) doen, weer te laten aanhaken. Een nieuw perspectief bieden, inspireren en eigenwaarde versterken: dat is zo belangrijk!

Als kind kreeg ik de kans om volop te sporten en met elkaar muziek te maken in een Brassband. Wat een rijkdom! Iedereen heeft recht op deze rijkdom en daarom zet ik mij in voor het Volwassenenfonds.

Kom op gemeenten, haak aan!

Secretaris Peter van der Aart

Mijn naam is Peter van der Aart (1963), de jongste uit een groot gezin dat weinig weelde heeft gekend. Dit motiveerde mij om een studie Rechten aan de Universiteit van Amsterdam af te ronden. Vervolgens koos ik ervoor me bestuurlijk in te zetten voor een volwaardige deelname aan de samenleving door kwetsbare groepen. Aanvankelijk concentreerde deze inzet zich vooral op lokaal sportbestuur in mijn woonplaats Haarlem. Maar met de komst van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur heb ik de mogelijkheid gevonden meer impact te hebben op het bestrijden van sociale uitsluiting van mensen die het minder breed hebben.

Persoonlijk heb ik (ook) pas op latere leeftijd ervaren wat deelname aan sport- en cultuuractiviteiten betekent voor je sociale leven; een verrijking in alle opzichten. Iets wat niemand zichzelf zou moeten hoeven ontzeggen!

 

Peter van der Aart

Bestuurslid Brigitte Musters

Brigitte Musters

Ik ben Brigitte Musters en werkzaam als directeur-bestuurder bij SSNB (Sportservice Noord-Brabant). Ons doel is dat er zoveel mogelijk mensen (blijvend) sporten, omdat dit leidt tot gezonde burgers en daarmee een vitale én veerkrachtige maatschappij.

Meedoen aan sporten = meedoen aan het leven. Dat heb ik zelf van jongs af aan mogen ervaren: balans, fit zijn, je mannetje leren staan, de contacten, diversiteit, adrenaline, beleving, ontwikkeling, trots & eigenwaarde. Zo maar wat begrippen die bij me opkomen als ik denk aan mijn jeugd die ik grotendeels doorbracht bij de atletiekvereniging en daarna de volleybalvereniging. Zaken waar ik nu nog steeds profijt van heb.

En dat wens je toch iedereen!

Ik ben supertrots een bijdrage te mogen leveren aan het Volwassenfonds, dat het voor volwassenen mogelijk maakt om mee te doen aan sport en/of cultuur. Ik hoop, nee, ik reken er zelfs op dat veel gemeenten aanhaken.