Haak aan als partner!

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur gelooft in samenwerken. Hoe meer partners er zijn aangehaakt bij het fonds, hoe meer volwassenen er kunnen meedoen aan sport en cultuur. Organisatie, bedrijf, maatschappelijke partner, sportbond of culturele instelling? We werken graag met je samen!

Neem contact op met Tessa Brouwer, landelijk coördinator Volwassenenfonds: info@volwassenenfonds.nl.

Een overzicht van onze huidige partners vind je hieronder.

 

Armen aanhaken
Fonds Gehandicaptensport

Alle volwassenen moeten kunnen sporten

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap. Voor deze mensen is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Fonds Gehandicaptensport ondersteunt sportorganisaties zonder winstoogmerk. Zodat iedereen met een handicap, dicht bij huis, de mogelijkheid krijgt om te kunnen sporten.

“Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is een goede aanvulling op het reeds bestaande Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het is belangrijk dat iedereen kan sporten ongeacht zijn of haar achtergrond. Vanuit Fonds Gehandicaptensport vinden wij het extra belangrijk dat ook volwassenen kunnen sporten. Met en zonder handicap! De ondersteuning vanuit het Volwassenenfonds Sport & Cultuur sluit goed aan bij de ondersteuning die Fonds Gehandicaptensport kan bieden.”  Nike Boor – Directeur Fonds Gehandicaptensport

Meer informatie over het Fonds Gehandicaptensport vind je op de website.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen betalen we de contributie of het lesgeld en de benodigde attributen.

Kinderen moeten mee kunnen doen met activiteiten die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling. Ze leren samenwerken, ontdekken waar ze goed in zijn en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter: thuis, op school en op straat.

Het is mooi dat het Volwassenfonds er is! Dat we graag samenwerken mag duidelijk zijn: we hopen dat we het bereik onder de kinderen, jongeren en volwassenen kunnen vergroten zodat iedereen mee kan doen.” – Monique Maks, directeur Jeugdfonds Sport & Cultuur

Lees meer op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Logo Jeugdfonds Sport & Cultuur
Life Goals

Sport als middel voor kwetsbare mensen

Stichting Life Goals Nederland brengt kwetsbare mensen in onze samenleving via sport weer in beweging. Wij richten ons op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten.

“Sport gaf mij weer structuur in het leven” – Jasper Lamboo, Ambassadeur Stichting Life Goals.

In dit filmpje vertelt een van onze deelnemers wat sport voor hem heeft betekend na een zware periode van drugsverslaving.

 

Gewoon, cultuur voor iedereen

LKCA zet zich in om de aandacht voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur te vergroten.

“Cultuurdeelname heeft zulke positieve effecten op mensen. Ik vind het geweldig dat het Volwassenfonds deelname mogelijk maakt voor mensen met een laag inkomen. Zij verdienen dat net zo erg als hun kinderen. Ik hoop dat veel gemeenten gaan participeren in het fonds.” Sanne Scholten – Directeur LKCA

Meer informatie: www.lkca.nl

LKCA header
John Blankenstein Foundation logo

Sport wordt steeds belangrijker

De John Blankenstein Foundation (JBF) is een Nederlandse stichting die zich ten doel stelt om de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes in de top- en breedtesport te bevorderen. Specifiek richt de John Blankenstein Foundation zich onder meer op het verbeteren van zichtbaarheid en beeldvorming van homoseksuele sporters en door het bevorderen van best practices in bonds-, club- en ongeorganiseerde sportverbanden.

“Als John Blankenstein Foundation werken we graag samen met organisaties die zich inzetten voor een veilige en sportieve samenleving. Sport wordt om redenen van gezondheid en integratie steeds belangrijker en daarom moet iedereen zich welkom kunnen voelen en kunnen deelnemen”. Karin Blankenstein – Voorzitter John Blankenstein Foundation.

Lees meer op de website van de stichting.

 

Brengt mensen met diabetes in beweging

De Bas van de Goor Foundation brengt mensen met diabetes in beweging naar een betere kwaliteit van leven. Dat doen we door activiteiten te organiseren waar we kennis, ervaring en inspiratie delen met de mensen met diabetes, hun sociale context en hun zorgverleners.

Bas: ”Sport en met name ook bewegen is voor sommige mensen erg leuk, maar voor iedereen goed. We willen de positieve rol die sport en beweging heeft op een leven dan ook graag delen met zoveel mogelijk mensen. Ook de mensen die nog geen diabetes hebben kunnen ervoor zorgen dat ze door meer te bewegen later of geen diabetes krijgen. Iedereen die een drempel ervaart om in beweging te komen willen we helpen die drempel weg te nemen. Daarom is het belangrijk de handen ineen te slaan. Samen laten we zien wie welke drempels ervaart en hoe we die kunnen wegnemen, zodat iedereen in beweging komt.”

Voor meer informatie: www.bvdgf.org

 

Bas van de Goor Foundation