Partner worden?

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur gelooft in ‘samenwerken’. Hoe meer partners er zijn aangehaakt bij het fonds, hoe meer volwassenen we kunnen helpen! Samenwerken met organisaties, bedrijven, maatschappelijke partners, sportbonden en culturere instellingen zijn voor ons dan ook onmisbaar.

Wil je aanhaken als partner? Neem contact op met Tessa Brouwer, landelijk coördinator Volwassenenfonds via info@volwassenenfonds.nl.

Ben je een sport- of culturele aanbieder en wil je weten wat jij kunt doen? Check volwassenenfonds.nl/aanbieders.

Armen aanhaken
Fonds Gehandicaptensport

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap. Voor deze mensen is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Fonds Gehandicaptensport ondersteunt sportorganisaties zonder winstoogmerk. Zodat iedereen met een handicap, dicht bij huis, de mogelijkheid krijgt om te kunnen sporten.

“Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is een goede aanvulling op het reeds bestaande Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het is belangrijk dat iedereen kan sporten ongeacht zijn of haar achtergrond. Vanuit Fonds Gehandicaptensport vinden wij het extra belangrijk dat ook volwassenen kunnen sporten. Met en zonder handicap! De ondersteuning vanuit het Volwassenenfonds Sport & Cultuur sluit goed aan bij de ondersteuning die Fonds Gehandicaptensport kan bieden.”  Nike Boor – Directeur Fonds Gehandicaptensport

Meer informatie over het Fonds Gehandicaptensport vind je op de website.

LKCA header

Gewoon, cultuur voor iedereen.

LKCA zet zich in om de aandacht voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur te vergroten.

“Cultuurdeelname heeft zulke positieve effecten op mensen. Ik vind het geweldig dat het Volwassenfonds deelname mogelijk maakt voor mensen met een laag inkomen. Zij verdienen dat net zo erg als hun kinderen. Ik hoop dat veel gemeenten gaan participeren in het fonds.” Sanne Scholten – Directeur LKCA

Meer informatie: www.lkca.nl

John Blankenstein Foundation logo

De John Blankenstein Foundation (JBF) is een Nederlandse stichting die zich ten doel stelt om de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes in de top- en breedtesport te bevorderen. Specifiek richt de John Blankenstein Foundation zich onder meer op het verbeteren van zichtbaarheid en beeldvorming van homoseksuele sporters en door het bevorderen van best practices in bonds-, club- en ongeorganiseerde sportverbanden.

“Als John Blankenstein Foundation werken we graag samen met organisaties die zich inzetten voor een veilige en sportieve samenleving. Sport wordt om redenen van gezondheid en integratie steeds belangrijker en daarom moet iedereen zich welkom kunnen voelen en kunnen deelnemen”. Karin Blankenstein – Voorzitter John Blankenstein Foundation.

Lees meer op de website van de stichting.