Haak aan als partner!

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur gelooft in samenwerken. Hoe meer partners er zijn aangehaakt bij het fonds, hoe meer volwassenen er kunnen meedoen aan sport en cultuur. Organisatie, bedrijf, maatschappelijke partner, sportbond of culturele instelling? We werken graag met je samen! Neem contact op met Tessa Brouwer via info@volwassenenfonds.nl.

Bekijk hier onze partnervideo’s

Armen aanhaken

Alle volwassenen moeten kunnen sporten

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap. Voor deze mensen is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Fonds Gehandicaptensport ondersteunt sportorganisaties zonder winstoogmerk. Zodat iedereen met een handicap, dicht bij huis, de mogelijkheid krijgt om te kunnen sporten.

“Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is een goede aanvulling op het reeds bestaande Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het is belangrijk dat iedereen kan sporten ongeacht zijn of haar achtergrond. Vanuit Fonds Gehandicaptensport vinden wij het extra belangrijk dat ook volwassenen kunnen sporten. Met en zonder handicap! De ondersteuning vanuit het Volwassenenfonds Sport & Cultuur sluit goed aan bij de ondersteuning die Fonds Gehandicaptensport kan bieden.”  Nike Boor – Directeur Fonds Gehandicaptensport

Meer informatie over het Fonds Gehandicaptensport vind je op de website.

Geen geld om mee te doen?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen betalen we de contributie of het lesgeld en de benodigde attributen.

Kinderen moeten mee kunnen doen met activiteiten die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling. Ze leren samenwerken, ontdekken waar ze goed in zijn en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter: thuis, op school en op straat.

Het is mooi dat het Volwassenfonds er is! Dat we graag samenwerken mag duidelijk zijn: we hopen dat we het bereik onder de kinderen, jongeren en volwassenen kunnen vergroten zodat iedereen mee kan doen.” – Monique Maks, directeur Jeugdfonds Sport & Cultuur

Lees meer op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Logo Jeugdfonds Sport & Cultuur
Life Goals

Sport als middel voor kwetsbare mensen

Stichting Life Goals Nederland brengt kwetsbare mensen in onze samenleving via sport weer in beweging. Wij richten ons op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten.

“Sport gaf mij weer structuur in het leven” – Jasper Lamboo, Ambassadeur Stichting Life Goals.

In dit filmpje vertelt een van onze deelnemers wat sport voor hem heeft betekend na een zware periode van drugsverslaving.

 

Gewoon, cultuur voor iedereen

LKCA zet zich in om de aandacht voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur te vergroten.

“Cultuurdeelname heeft zulke positieve effecten op mensen. Ik vind het geweldig dat het Volwassenfonds deelname mogelijk maakt voor mensen met een laag inkomen. Zij verdienen dat net zo erg als hun kinderen. Ik hoop dat veel gemeenten gaan participeren in het fonds.” Sanne Scholten – Directeur LKCA

Meer informatie: www.lkca.nl

LKCA header
John Blankenstein Foundation logo

Sport wordt steeds belangrijker

De John Blankenstein Foundation (JBF) is een Nederlandse stichting die zich ten doel stelt om de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes in de top- en breedtesport te bevorderen. Specifiek richt de John Blankenstein Foundation zich onder meer op het verbeteren van zichtbaarheid en beeldvorming van homoseksuele sporters en door het bevorderen van best practices in bonds-, club- en ongeorganiseerde sportverbanden.

“Als John Blankenstein Foundation werken we graag samen met organisaties die zich inzetten voor een veilige en sportieve samenleving. Sport wordt om redenen van gezondheid en integratie steeds belangrijker en daarom moet iedereen zich welkom kunnen voelen en kunnen deelnemen”. Karin Blankenstein – Voorzitter John Blankenstein Foundation.

Lees meer op de website van de stichting.

 

Brengt mensen met diabetes in beweging

De Bas van de Goor Foundation brengt mensen met diabetes in beweging naar een betere kwaliteit van leven. Dat doen we door activiteiten te organiseren waar we kennis, ervaring en inspiratie delen met de mensen met diabetes, hun sociale context en hun zorgverleners.

Bas: ”Sport en met name ook bewegen is voor sommige mensen erg leuk, maar voor iedereen goed. We willen de positieve rol die sport en beweging heeft op een leven dan ook graag delen met zoveel mogelijk mensen. Ook de mensen die nog geen diabetes hebben kunnen ervoor zorgen dat ze door meer te bewegen later of geen diabetes krijgen. Iedereen die een drempel ervaart om in beweging te komen willen we helpen die drempel weg te nemen. Daarom is het belangrijk de handen ineen te slaan. Samen laten we zien wie welke drempels ervaart en hoe we die kunnen wegnemen, zodat iedereen in beweging komt.”

Voor meer informatie: www.bvdgf.org

 

Bas van de Goor Foundation
Logo Ouderenfonds

Zet zich in voor ouderen in Nederland

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland. Wij geloven in de kunst van het samen ouder worden en de kunst van het ouder zijn. Het Ouderenfonds ontwikkelt projecten, diensten en activiteiten die ouderen stimuleren om op een actieve manier ouder te worden, die een leeftijdsvriendelijke omgeving mogelijk maken en eenzaamheid onder ouderen bestrijden. Lees meer over wat wij doen: www.ouderenfonds.nl

Corina Gielbert, directeur Ouderenfonds: “Meedoen en ontmoeten door middel van sport en cultuur, is voor ouderen minstens zo belangrijk als voor jongeren. Bewegen en culturele hobby’s uitoefenen helpen beiden om fysiek, mentaal én sociaal fit te blijven en daarom moet er voor alle ouderen een laagdrempelige manier zijn om mee te doen. Op naar sport en cultuur voor iedereen!”

Nederlandse taal, inburgering en Samen in beweging

NLtraining is opgericht in 2005 en heeft sindsdien ruim 80.000 cursisten succesvol begeleid bij het verbeteren van de Nederlandse taal en participatie in de maatschappij. Wij hebben veel ervaring met het bieden van inburgerings- en Nederlandse taalcursussen voor migranten en statushouders en we verzorgen dagelijks, met een team van ruim 300 professionals, NT1- en NT2-onderwijs (Nederlands als eerste of tweede taal).

Marnix Heida, directeur NLtraining: “Door de samenwerking met het Volwassenenfonds kunnen onze deelnemers eenvoudiger lid worden van een sportclub na afronding van ons programma. Hiermee zetten we in op duurzame participatie door middel van taal en sport.”

Daarnaast is NLtraining de trotse initiatiefnemer van het programma Samen in beweging. Sport verbindt mensen en is een goede manier om de participatie te bevorderen. In 2017 is taalaanbieder NLtraining gestart met dit succesvolle programma met Daniel Gebru als ambassadeur.

Daniel Gebru, ambassadeur: “Sport is een goed middel om mee te doen in Nederland en te laten zien wat je kunt. Deze samenwerking is belangrijk en geeft nieuwe kansen en mogelijkheden aan mensen die het zo hard nodig hebben.”

Meer info: www.nltraining.nl

NLtraining
Logo_NRZ_RGB

Heel Nederland zwemveilig met de Nationale Raad Zwemveiligheid 

Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van iedereen in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd wil de Nationale Raad Zwemveiligheid dat iedereen zich kan redden in het water, dat niemand verdrinkt en dat iedereen in staat is om veilig te recreëren. Om jezelf te kunnen redden is het belangrijk dat je kunt zwemmen en dat hebben we in Nederland gekoppeld aan het behalen van de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met Zwemdiploma C van het Zwem-ABC op zak voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Waarom vinden wij goede kwaliteit van zwemlessen zo belangrijk? Elke verdrinking is er één teveel. We willen dat iedereen kan meedoen aan wateractiviteiten. Zwemplezier, bootje varen en lekker spelen in het water horen bij ons waterrijke Nederland. Daarom is het zo goed dat het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in samenwerking met gemeenten zwemlessen financieel mogelijk maakt voor volwassenen die nog niet kunnen zwemmen.

Titus Visser, directeur Nationale Raad Zwemveiligheid

Wil jij ook op zwemles? In deze korte video ontdek je alles over zwemles voor volwassenen. Of kijk op de website van NRZ voor meer informatie.

 

MEE: Toeleiden naar sport door individueel maatwerk

MEE brengt mensen met een beperking in beweging. Hiervoor is individueel maatwerk essentieel. De (sport)consulenten en beweegcoaches van MEE gaan samen met de persoon in gesprek, stellen gezamenlijk een plan op en zorgen, indien gewenst, voor een warme overdracht naar de club.

In het gesprek komen belemmeringen aan het licht waardoor sporten vaak onmogelijk lijkt. Het niet kunnen betalen van de contributie blijkt één van de grootste belemmeringen. MEE onderstreept het belang van een Volwassenfonds Sport & Cultuur naast het al bestaande Jeugdfonds Sport & Cultuur.

De coronatijd maakt duidelijk hoe belangrijk het is om te kunnen sporten en bewegen. Dat gun je iedereen! Als MEE helpen we alle drempels weg te nemen, ook de financiële. Daarom werken we graag samen met het Volwassenenfonds. Hiermee kunnen we nog meer mensen met een beperking in beweging krijgen.

Yvon van Houdt, directeur MEE NL

Meer informatie over de inzet van MEE voor sporten en bewegen: https://www.mee.nl/samenwerking/sportakkoord

MEE NL
Logo NOC*NSF

We winnen veel met sport!

NOC*NSF is ervan overtuigd dat genieten van sport en bewegen voor iedereen een onmisbaar onderdeel is van een vitaal en gelukkig leven. Dit geldt voor jong, maar zeker ook voor oud. Financiële drempels mogen niet in de weg staan, voor niemand. Helaas is dat voor een veel te grote groep in onze samenleving nog wel het geval. NOC*NSF ondersteunt dan ook vanzelfsprekend de ambitie van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur om financiële drempels, juist ook voor volwassenen, weg te nemen.

Erik Lenselink (Manager Corporate Affairs): ”Het Jeugdfonds Sport & Cultuur verandert al jaren de levens van tienduizenden kinderen door sport financieel mogelijk te maken. We zijn er zeker van dat het Volwassenenfonds Sport & Cultuur dit ook zal gaan doen voor volwassenen. We zijn er trots op dat we hier aan mogen bijdragen.”

Lees verder op de website van NOC*NSF.

Krachtige schakel tussen de landelijke en lokale sportwereld

Sportkracht12 is het landelijk dekkende netwerk van 12 provinciale sportorganisaties. Zij sturen vraaggestuurde projecten op het gebied van sportbeleid, sportstimulering en gezondheid lokaal uit. De gebundelde kennis, ervaring en netwerken maken Sportkracht12 tot een krachtige schakel tussen de landelijke en lokale sportwereld.

“Als Sportkracht12 dragen we graag bij aan de landelijke uitrol van het Volwassenfonds Sport & Cultuur. Het bereikbaar maken van sport en cultuur voor iedereen, het wegnemen van financiële drempels en het ondersteunen van gemeenten hierin is een missie die helemaal past binnen onze eigen drijfveren. Op naar een mooie samenwerking”, aldus Brigitte Musters, voorzitter Sportkracht12.

Meer informatie over Sportkracht12 vind je op de website.

Nieuwe partner sportkracht12

Het vangnet voor mensen met een laag inkomen en geldproblemen

Ons land kent naast het Volwassenenfonds nog allerlei andere regelingen, fondsen en toeslagen voor financiële ondersteuning. Bovendien mag iedereen zelf een zorgverzekering en energieleverancier kiezen. Veel mensen zien daardoor door de bomen het bos niet meer. Toeslagen kunnen mensen soms zelfs in de problemen brengen, als achteraf terugbetaald moet worden. De VoorzieningenWijzer brengt met slimme tools voor gemeenten en andere organisaties precies in kaart waar iemand recht op heeft. De basis op orde, dat voorkomt schulden.

“Door het Volwassenenfonds op te nemen in De VoorzieningenWijzer, kunnen we nog meer mensen wijzen op de mogelijkheden voor sport en cultuur; ook als ze wat minder te besteden hebben” Anne Prins, teamleider De VoorzieningenWijzer

Meer informatie over De VoorzieningenWijzer vind je op de website.

SAM& voor alle kinderen: één digitaal loket voor ouders en intermediairs

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen zetten zij zich in om kinderen en jongeren te ondersteunen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen, door allerlei voorzieningen te bieden op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, vrije tijd en andere activiteiten. Dit doet Sam& in samenwerking met gemeenten, lokale partners en bedrijven.

Meer info: Sam& voor alle kinderen