Sport en cultuur voor een gezond en gelukkig leven.

Wist je dat… meer dan 1 miljoen mensen in Nederland zelf geen geld heeft om deel te nemen aan sportieve- en creatieve activiteiten?

Het Volwassenenfonds helpt!

 

Ingrediënten voor een gelukkig leven

Een inclusieve samenleving, waarin iedereen profiteert van de voordelen van sport en cultuur: haak ook aan! Want ook onder volwassenen leeft de groeiende behoefte om actief deel te nemen aan sport, muziek, dans, beeldende kunst of andere creatieve activiteiten.

Het Volwassenenfonds gelooft dat sport en cultuur belangrijke ingrediënten zijn voor een gelukkig leven. En daarom willen we dit voor iedereen toegankelijk maken.

De Alliantie inclusief Sport & Bewegen ondersteunt het initiatief.

Handen met ping pong bal

Hoe staat Nederland ervoor?

1.000.000 volwassenen (18+) in Nederland leeft rond het bestaansminimum.

Dat is maar liefst 6% van alle Nederlanders!

 1. Recht op beweging

  Alle Nederlanders hebben recht op sporten en creatief bezig zijn. Het is leuk, gezond én goed voor de sociale samenhang en contacten. In beweging zijn zorgt voor een gelukkig leven.

 2. Hulp is onderweg!

  Helaas is sport en cultuur voor mensen met weinig inkomen niet vanzelfsprekend. Als leven ‘overleven’ is, blijft er weinig ruimte over voor sport of cultuur. Dat willen we veranderen!

 3. Aan de slag

  Een netwerk aan intermediairs is actief in de gemeenten. Zij doen aanvragen voor volwassenen via deze website, zodat ze aan de slag kunnen met sport en creativiteit. Yes!

Volwassenenfonds Sport & Cultuur ontzorgt en faciliteert.

Gemeente? Haak aan!

Hoe werkt het Volwassenenfonds precies?

Wie zijn er betrokken bij het Volwassenfonds Sport & Cultuur?

 1. Intermediairs

  Een intermediair is een professional
  die in zijn/haar werkzaamheden in aanraking komt met volwassenen met een laag inkomen. Zij beoordelen de persoonlijke situatie en dienen online een aanvraag in via deze website. Binnen drie weken volgt er uitsluitsel.

   

 2. Volwassenenfonds

  Een coördinator van het Volwassenenfonds ondersteunt het netwerk aan intermediairs. Hij of zij is het vaste aanspreekpunt voor de gemeente. Ook de afhandeling van de aanvragen en de uitbetaling aan de sport- en cultuuraanbieders wordt door ons verzorgd.

 3. Gemeenten

  Gemeenten krijgen hulp van het Volwassenenfonds bij de administratie. Via een vast contactpersoon, de coördinator van het VF, blijft de gemeente op de hoogte van de ontwikkeling en het laatste nieuws. Sport en cultuur voor iedereen: haak ook aan!

Haak aan.
Samen kunnen we de wereld aan!

Het begint met een netwerk aan intermediairs!

Ben jij actief als intermediair binnen een gemeente die is aangehaakt bij het Volwassenenfonds? Dien dan hier je aanvraag in voor een culturele of sportieve activiteit voor een of meerdere volwassenen (18+). Is je aanvraag ingediend? Binnen 3 weken krijg je bericht of deze is goedgekeurd.

Ben jij een zorgprofessional, zoals een (schuld)hulpverleners, sportbuurtwerker, buurtsportcoach of maatschappelijk werker, en wil je graag intermediair worden voor het Volwassenenfonds? Meld je dan aan! Erkende intermediairs kunnen aanvragen indienen voor een of meerdere volwassenen (18+).

Stappenplan voor gemeenten

Stap 1: Intake Als u aanhaakt, volgt er een intakegesprek met een coördinator van het VF. Hierin worden o.a. de doelen en het armoedebeleid van de gemeente besproken. We leggen uit hoe het Volwassenenfonds precies werkt en maken heldere afspraken. De coördinator is uw vaste aanspreekpunt.

Stap 2: Inrichting We brengen uw financiële middelen in kaart en kijken hoeveel behoefte u heeft aan coördinatie en begeleiding. Daarnaast bespreken we de volgende stappen en brengen we in kaart of er al intermediairs actief zijn binnen uw gemeente. Alles is ingericht; we gaan bijna van start.

Stap 3: Van start Gelukt! Het Volwassenenfonds is van start binnen uw gemeente. Het VF werft (indien nodig) intermediairs en ondersteunt hen bij de aanvragen. Een aanvraag wordt ingediend via deze website. Ook de uitbetaling aan de sport- of cultuuraanbieder verloopt via ons.

Stap 4: Blijf op de hoogte Onze intermediairs zijn actief, het fonds draait en de volwassenen binnen uw gemeente zijn van start met sport en cultuur. U ontvangt van het Volwassenenfonds elk kwartaal een update van het aantal aanvragen en een overzichtelijke jaarrekening. Missie geslaagd!

Op naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen profiteert van sport & cultuur. Haak ook aan!

Veelgestelde vragen

Kunnen sportaanbieders, die niet gerelateerd zijn aan een sportbond, ook deelnemen?
Kunnen we, als gemeente, zelf het te besteden bedrag bepalen?
Hoe kan mijn gemeente aansluiten bij het Volwassenenfonds?
Kan er ook worden ingezet op een specifieke doelgroep?
Welke activiteiten worden vergoed vanuit het Volwassenenfonds?
Betaalt het Volwassenenfonds rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder?
Werkt het Volwassenenfonds samen met het Jeugdfonds?
Wie verzorgt de uitvoering van het Volwassenenfonds?
Hoe wordt het Volwassenenfonds gefinancierd?
Mag een aanvrager, die niet woonachtig is in de deelnemende gemeente, zich wel aansluiten bij een sport- of cultuuraanbieder in deze gemeente?
Kunnen sportaanbieders, die niet gerelateerd zijn aan een sportbond, ook deelnemen?
Ik wil graag intermediair worden. Hoe meld ik mij aan?
Wat houdt de rol van intermediair in?
Wie komen er in aanmerking voor een bijdrage uit het Volwassenenfonds?
Mijn gemeente is niet aangesloten bij het Volwassenenfonds. Kan ik toch een aanvraag indienen?
Bekijk alle vragen (15)