Home > Gemeente FAQ

Wat kan de gemeente verwachten voor de licentiekosten?

De gemeente kan het volgende verwachten van het Volwassenenfonds: U kunt gebruikmaken van het webportaal van het Volwassenenfonds voor het doen van de aanvragen; Wij ontzorgen u volledig door het doen van alle administratieve- en financiĆ«le handelingen in het proces van de aanvraag tot deelname; U kunt gebruikmaken van digitale communicatiemiddelen van het Volwassenenfonds, zoals:… Lees verder

Kan er ook worden ingezet op een specifieke doelgroep?

Ja, dat kan. Zolang deze groep past binnen de overkoepelende doelgroep. De gelden zijn niet altijd niet toereikend voor de gehele doelgroep. Om die reden kan er een aanvullende specificatie worden gedefinieerd.

Wie verzorgt de uitvoering van het Volwassenenfonds?

Voor de uitvoering werkt het Volwassenenfonds samen met Sportkracht 12, een samenwerkingsverband van provinciale sportorganisaties. De alliantie inclusief sport & bewegen ondersteunt het initiatief.

Hoe wordt het Volwassenenfonds gefinancierd?

De gelden die uitgekeerd worden aan een sport- of cultuuraanbieder, zijn ingebracht door de gemeente waar de deelnemer woont. Elke gemeente heeft dus zijn eigen bijdrage aan het Volwassenenfonds. De inkomsten van de stichting zelf komen uit een vaste, jaarlijkse bijdrage van alle gemeenten. Deze bijdrage is afhankelijk van de grootte van de gemeente en… Lees verder