Home > Hoe wordt het Volwassenenfonds gefinancierd?

Hoe wordt het Volwassenenfonds gefinancierd?

De gelden die uitgekeerd worden aan een sport- of cultuuraanbieder, zijn ingebracht door de gemeente waar de deelnemer woont. Elke gemeente heeft dus zijn eigen bijdrage aan het Volwassenenfonds. De inkomsten van de stichting zelf komen uit een vaste, jaarlijkse bijdrage van alle gemeenten. Deze bijdrage is afhankelijk van de grootte van de gemeente en de kosten per goedgekeurde aanvraag.