Home > Wat kan de gemeente verwachten voor de licentiekosten?

Wat kan de gemeente verwachten voor de licentiekosten?

De gemeente kan het volgende verwachten van het Volwassenenfonds:

 • U kunt gebruikmaken van het webportaal van het Volwassenenfonds voor het doen van de aanvragen;
 • Wij ontzorgen u volledig door het doen van alle administratieve- en financiële handelingen in het proces van de aanvraag tot deelname;
 • U kunt gebruikmaken van digitale communicatiemiddelen van het Volwassenenfonds, zoals: flyers, formats brieven en kant-en-klare content voor uw sociaal media kanalen;
 • U krijgt de beschikking over een eigen pagina op de website van het Volwassenenfonds met uw eigen spelregels en intermediairs;
 • Gedurende het jaar ontvangt de lokale uitvoerder 43 uur ondersteuning (1 uur per week) door de provinciaal coördinator van het VF bij:
  • Lancering van het Volwassenfonds (online communicatie e.d.)
  • Opbouwen van het lokale netwerk van intermediairs (bijv. door het organiseren van de intermediairsbijeenkomst)
  • Het beantwoorden van vragen van gemeente en intermediairs
  • Aan laten haken of verstevigen van de rol van BSC-es binnen het Volwassenenfonds (zowel buurtsportcoach als cultuurcoach)
  • Kwartaalrapportages over o.a. besteding van het deelnemersbudget en jaarlijks een uitgebreide rapportage met feiten over o.m. de besteding van de gelden
 • Als u extra ondersteuning nodig heeft bij het uitrollen van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur, voor bijvoorbeeld het opbouwen van een intermediairsnetwerk, zijn extra uren van de coördinator van het Volwassenfonds tegen betaling beschikbaar.