Home > Welke activiteiten worden vergoed vanuit het Volwassenenfonds?

Welke activiteiten worden vergoed vanuit het Volwassenenfonds?

Deelname aan het sport- of cultuuraanbod in de betreffende gemeente wordt vergoed. En, afhankelijk van de gemeente, worden mogelijk ook de benodigde materialen verzorgd.