Home > Kan er ook worden ingezet op een specifieke doelgroep?

Kan er ook worden ingezet op een specifieke doelgroep?

Ja, dat kan. Zolang deze groep past binnen de overkoepelende doelgroep. De gelden zijn niet altijd niet toereikend voor de gehele doelgroep. Om die reden kan er een aanvullende specificatie worden gedefinieerd.