Home > Nieuws > Welkom gemeente Bunschoten
21 september 2023

Welkom gemeente Bunschoten

Wie, wat, waar?

Vanaf nu kunnen inwoners uit de gemeente Bunschoten, die leven rond het bestaansminimum, gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Uit onderzoek blijkt dat mensen in Bunschoten met een laag inkomen weinig budget hebben om mee te kunnen doen aan sport. Gemeente Bunschoten start in samenwerking met het Volwassenfonds een pilot om sporten toegankelijker te maken voor haar inwoners. Deze pilot duurt tot en met 2024.

In gemeente Bunschoten vergoedt het Volwassenenfonds tot een maximaal bedrag van € 300,- per jaar voor sport. Mocht er na het betalen van de contributie nog geld over zijn, dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag attributen aan te vragen tot een maximaal bedrag van €50,-. Met de pilot kunnen 63 inwoners met een laag inkomen ondersteund worden. Voor de regeling is een vastgesteld budget beschikbaar.  Als dit budget bereikt is, kunnen geen aanvragen meer in behandeling genomen worden.

Hoe werkt het Volwassenenfonds Sport & Cultuur?

Inwoners kunnen een aanvraag doen bij het Volwassenenfonds via een intermediair die actief is binnen de gemeente.

Wil je gebruik maken van de steun van het Volwassenenfonds? Kijk dan op volwassenenfonds.nl/deelnemers voor meer informatie.

Woon je in een andere gemeente?

Wil je ook graag aan de slag met sport of een creatieve activiteit? Maar woon je niet in de gemeente Bunschoten? Zoek naar jou gemeente via de gemeentechecker op onze website en ontdek of jouw gemeente al is aangehaakt.

Gemeente?

Bent u een gemeente en heeft u ook interesse om aan te haken? Neem contact op met een lokale coördinator van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Hij of zij vertelt u er graag alles over!

Samen maken we deelnemen aan sport of een creatieve activiteit mogelijk binnen uw gemeente.

Terug naar nieuwsoverzicht