Home > Nieuws > Intermediairs aan het woord
11 december 2023

Intermediairs aan het woord

Intermediairs zijn de verbindende schakel binnen het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Dankzij een intermediair kunnen volwassenen een aanvraag doen voor sport of cultuur. Een intermediair is bijvoorbeeld een buurtsportcoach, cultuurcoach, maatschappelijk werker, medewerker van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening, voedselbank of vluchtelingenwerk. We zijn ontzettend trots op onze intermediairs. In dit artikel horen we drie intermediairs uit Zuid-Holland aan het woord:

  • Gemeente Leiden: Stefan Gilbert – Buurtsportcoach bij Rijnland Beweegt | Incluzio Leiden
  • Gemeente Krimpenerwaard: Mark Scheer – Buurtsportcoach bij Team Sportservice
  • Gemeente Kaag & Braassem: Titia van Ispelen – Maatschappelijk werker bij Tom in de Buurt en de Driemaster

Deelnemen aan sport- of cultuur via het Volwassenenfonds

Volwassenen die leven rondom de armoedegrens kunnen via een intermediair van het Volwassenenfonds deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Stefan, Titia en Mark vertellen hoe zij in aanraking zijn gekomen met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur:

Stefan melde zich direct aan als intermediair toen gemeente Leiden aanhaakte bij het Volwassenenfonds: “Ik ben Buurtsportcoach bij Rijnland Beweegt | Incluzio Leiden. Omdat ik ook al jarenlang intermediair ben van het Jeugdfonds Sport en Cultuur wilde ik dat ook zijn voor het Volwassenfonds Sport & Cultuur. Uit ervaring weet ik welk positief effect deelname aan sport en cultuur kan hebben op mensen en gezinnen!”

Titia is ook intermediair voor zowel het Jeugdfonds als Volwassenfonds Sport & Cultuur in Kaag & Braassem: “Bij ‘Tom in de Buurt’ doe ik aanvragen voor de mensen die ik zelf zie en spreek, maar ook voor collega’s die geen intermediair zijn.”

Mark is een jaar actief als intermediair voor het Volwassenenfonds in Krimpenerwaard: “Ik help bij het verzamelen en verwerken van aanvragen van volwassenen die steun of financiële bijstand nodig hebben van het Volwassenenfonds. Potentiële aanvragers geef ik informatie over de diensten en steun die het Volwassenenfonds biedt. Ik leg de aanvraagprocedure uit, de spelregels en de beschikbare hulp. Ook werk ik nauw samen met collega’s van het Volwassenenfonds. Zo kunnen we onderling feedback en informatie delen om het aanvraag- en goedkeuringsproces te stroomlijnen.”

De mogelijkheden van het Volwassenenfonds onder de aandacht

Nog lang niet iedereen is bekend met het Volwassenenfonds. Onder andere door het verspreiden van informatie, één-op-één gesprekken en het samenwerken met lokale partners, wordt het Volwassenenfonds steeds meer bekend onder inwoners. Hebben jullie een speciale strategie die je gebruikt om potentiële deelnemers te wijzen op het Volwassenenfonds?

Stefan verteld: “Wij proberen zo goed mogelijk zichtbaar te worden voor de bewoners in Leiden. We willen dat ze bij ons terecht komen om een aanvraag te realiseren. Dit doen we bijvoorbeeld door het verspreiden van de Volwassenenfondsflyers in ‘Huizen van de Buurt’, het aansluiten bij ‘Goede Buur’-momenten en via social media. Sinds vorig jaar hebben wij, de buurtsportcoaches, ook een samenwerking met Voedselbank Leiden. Daar komen we 1 á 2 keer per jaar langs. Dit is een geslaagde samenwerking waar veel aanvragen uit voortkomen.”

Titia: “Soms hebben mensen vragen t.a.v. deelname aan sport- en cultuur voor familieleden of vrienden en bekenden, maar geen verdere hulp nodig van de organisatie waar ik voor werk ‘Tom in de buurt’. Dan verwijs ik ze naar het inloopspreekuur van de papierwinkel in Roelofarendsveen. Daar zijn ook intermediairs die ze verder kunnen helpen.”

Mark vindt het belangrijk potentiële deelnemers duidelijke advies en begeleiding te bieden. “Zo kan ik hen helpen bij het indienen van de benodigde documenten en informatie. Ook het tonen van interesse in de sport- of cultuuractiviteit die de persoon gaat uitvoeren is belangrijk voor mij.”

Het Volwassenenfonds groeit!

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is opgericht in januari 2020. We zijn gestart met 9 aangehaakte gemeenten. Inmiddels zijn (eind 2023) meer dan 80 gemeenten aangehaakt. Gemeenten zien de noodzaak in van het Volwassenenfonds. Samen zetten we ons in om financiële drempels tot sport en cultuur weg te nemen bij volwassenen die rond het bestaansminimum leven.
Dit brengt ook uitdagingen met zich mee. Welke uitdagingen komen jullie als intermediairs tegen?

Mark: “Het kan moeilijk zijn om te bepalen welke aanvragers in aanmerking komen voor steun en welke niet. Het nemen van beslissingen over wie wel en niet wordt goedgekeurd is soms best lastig. Volwassenen hebben verschillende achtergronden en hebben diverse wensen. Het kan lastig zijn om aanvragen van alle diverse mensen te begrijpen en te beoordelen, vooral als de behoeften uiteenlopen.”

Titia: “Ik gun dit iedereen maar ik weet ook dat veel mensen buitengesloten worden door onder andere financiën. Wat nog steeds een lastig punt kan zijn als sportscholen niet een speciale prijsafspraak met het Volwassenenfonds willen maken en mensen nog een deel zelf moeten betalen. Soms is dat niet mogelijk door bijvoorbeeld aflossingen van schulden.”

Stefan: “Dat er steeds meer aanmeldingen komen verspreid vanuit heel Leiden. Dit betekent dat veel mensen hulp nodig hebben. Daarnaast zijn niet alle sportorganisaties/verenigingen bekend met het Volwassenenfonds. Dit samen zorgt voor wat langere wachttijden voor de goedkeuring van de aanvragen.”

Jullie zetten je alle drie al langere tijd in als intermediair. Dit zou je niet doen zonder hart voor de zaak. Welke positieve geluiden hoor je van deelnemers of collega’s?

Titia:Zelf ben ik al jaren intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ik ben blij dat ik nu ook volwassenen deze ondersteuning kan aanbieden. Mensen zijn blij dat ze nu de mogelijkheid hebben om toch iets te gaan doen, wat eerder niet kon.”

Mark: “De deelnemer die zich in financiële moeilijkheden bevinden, spreken vaak met veel lof over het Volwassenenfonds. Zij vinden het een manier om gelijke kansen te bevorderen door mensen te helpen die anders geen toegang zouden hebben tot bepaalde kansen of middelen.”

Stefan: “Het Volwassenenfonds wordt steeds meer bekend bij inwoners die in aanmerkingen komen. Dit vinden mijn collega’s en ik een mooie ontwikkeling.”

Meedoen aan sport of cultuur voor iedereen

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld voor sport of een culturele hobby. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving waarin iedereen profiteert van de kracht van sport en cultuur. Waarom zou iedereen, volgens jou, moeten kunnen meedoen aan sport en cultuur?

Titia: “Er ontstaan soms nieuwe vriendschappen en ik zie mensen er echt door veranderen, omdat ze ergens bij horen, ergens verwacht worden en ze zich mentaal sterker gaan voelen (bijvoorbeeld zelfverzekerder of assertiever). Sommigen raken letterlijk kilo’s gewicht kwijt. Doordat ze zich anders voelen kunnen ze andere problemen in hun leven ook makkelijker aanpakken.”

Mark: “Sport- en cultuuractiviteiten bieden kansen voor sociale interactie en teamwerk. Het kan helpen bij het opbouwen van sociale banden, het ontwikkelen van vriendschappen en het bevorderen van een gevoel van verbondenheid. Uiteraard is het ook fysiek goed als je bezig bent met sport en cultuur. Je voelt je fitter en mentaal vaak ook beter. Verbetering in sportieve of culturele prestaties kan het zelfvertrouwen vergroten en een positieve invloed hebben op het zelfbeeld.”

Stefan:Meedoen aan Sport en Cultuur zou wat mij betreft een verplichting moeten zijn voor iedereen. Er zijn geen bewezen negatieve effecten hiervan. Het is goed voor je conditie, goed voor mentale gesteldheid, goed voor het opdoen van sociale contacten etc.

Wil je ook intermediair worden?

Ontmoet jij volwassenen die leven rond het bestaansminimum en niet kunnen deelnemen aan sport of cultuur? Als intermediair zorg jij dat volwassenen dezelfde kansen krijgen op deelname aan sport of cultuur. Aanvragen hiervoor dien je simpel en snel online in. Jij bent de verbindende schakel en onderhoudt het contact met de volwassenen. Klik hier als jij ook intermediair wilt worden!

Terug naar nieuwsoverzicht