Home > Wie komen er in aanmerking voor een bijdrage uit het Volwassenenfonds?

Wie komen er in aanmerking voor een bijdrage uit het Volwassenenfonds?

Mensen met een inkomen dat rond het bestaansminimum ligt. Per gemeente kunnen er ook aanvullende specificaties gelden.