Home > Nieuws > Volwassenenfonds Sport & Cultuur officieel gelanceerd!
6 april 2020

Volwassenenfonds Sport & Cultuur officieel gelanceerd!

Vandaag is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur officieel gelanceerd. Het fonds moet het voor gemeenten gemakkelijker maken om de circa 1 miljoen volwassenen die in Nederland onder of rond het bestaansminimum leven, mee te kunnen laten doen aan sport en cultuur. Dit initiatief is ontstaan uit en met de steun van de Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. De ervaringen in een aantal eerste pilotgemeenten zijn hoopgevend en ook de timing lijkt goed te zijn, nu nagenoeg elke gemeente dankzij sportakkoorden ruimte heeft voor nieuwe initiatieven en nieuwe energie.

Iedereen kent inmiddels wel het Jeugdfonds Sport & Cultuur, al twintig jaar een nu niet meer weg te denken organisatie als het gaat om kinderen uit arme gezinnen in aanraking te laten komen met sport en cultuur. Die vanzelfsprekendheid moet het Volwassenenfonds ook gaan krijgen als het aan Ellis van der Weerden ligt. De directeur-bestuurder van Team Sportservice, de overkoepelende organisatie van de Sportservices Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en initiatiefnemer van het nieuwe fonds, gelooft stellig in het succes ervan: “Als ik zie in hoeveel gemeenten de vraag naar een regeling om volwassenen financieel te ondersteunen leeft, dan kan het niet anders dan dat we hiermee in een grote behoefte gaan voorzien”.

Pilotgemeenten

Hoewel het fonds al sinds 1 januari bestaat en er een half jaar geleden al de eerste berichten over naar buiten kwamen, is dus nu het moment van officiële lancering aangebroken. “We hebben de communicatie in stapjes opgebouwd”, verklaart Van der Weerden. “We zijn al best een tijdje bezig met de uitrol van het fonds en we zijn nu zo ver dat de organisatie staat en dat gemeenten ook echt kunnen gaan aanhaken.” Een aantal gemeenten heeft dat al gedaan. Nieuwkoop en Hillegom fungeerden in 2019 als pilotgemeenten en zijn positief over de eerste resultaten, zoals ook in het persbericht is te lezen.

Gebruik maken van bestaande infrastructuur

Het idee van de oprichting van een Volwassenenfonds kwam vanuit Van der Weerden en haar Sportserviceteams die in gesprekken met gemeenten de behoefte signaleerden. “Als Team Sportservice zijn wij onderdeel van Sportkracht12 (overkoepelende vereniging van provinciale sportorganisaties) en spelen daardoor samen met de andere provinciale sportorganisaties al een coördinerende rol in het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Bovendien nemen we een groot deel van de afhandeling van de aanvragen voor onze rekening. Die hele infrastructuur is dus bij ons al aanwezig. Vandaar dat het fonds landelijk uitgevoerd gaat worden door alle provinciale sportorganisaties verenigd in Sportkracht12.” Dat houdt bijvoorbeeld in dat er gewerkt wordt met intermediairs en dat kunnen dezelfde, maar ook andere zijn dan bij het Jeugdfonds. “Bij volwassenen kun je ook denken aan schuldhulpverleners, voedselbanken, bewindvoerders”, aldus Van der Weerden. “En ook bij het Volwassenenfonds kunnen gemeenten zelf beslissen waar ze hun geld voor inzetten: voor iedereen van 18 jaar en ouder, voor alleen 70-plussers of juist alleen voor het behalen van een zwemdiploma.”

Waarom interessant voor gemeenten?

Veel gemeenten spelen met de gedachte om ook volwassenen financieel een ruggensteuntje te bieden als het gaat om de beoefening van sport en cultuur. Dat valt of staat met de bereidheid om ook daadwerkelijk budget beschikbaar te stellen. Vervolgens is het echter ook zaak een organisatie op te tuigen die ervoor zorgt dat aanvragen gedaan en afgehandeld worden. “Die organisatorische zorg kunnen wij nu wegnemen bij gemeenten. Omdat de systematiek hetzelfde is als bij het Jeugdfonds, is die bovendien voor veel gemeenten al bekend.”

Gemeenten betalen een bepaalde fee voor de ICT, de marketing en de communicatie en krijgen daarvoor onder andere ook een aantal uren inzet van een coördinator van een provinciale sportorganisatie. “We vragen ook van gemeenten dat ze zich inzetten om de lokale sportorganisaties in te zetten voor het netwerk. ‘It takes two to tango’. In principe brengen we nog geen cofinanciering mee. De ervaring bij het Jeugdfonds leert dat dat heel moeilijk is om voor alle gemeenten lokaal substantieel geld op te halen. En dan zal dat voor volwassenen nog lastiger zijn dan voor kinderen.”

Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’

Sportkracht12, NOC*NSF, VSG, Ouderenfonds, MEE, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Life Goals, Uniek Sporten en de John Blankenstein Foundation. Dat zijn de negen partijen in de landelijke Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. Gezamenlijk nemen ze de uitvoering van de ambities van het Deelakkoord Inclusief sporten en bewegen uit het Nationale Sportakkoord voor hun rekening. “Toen ik daar het idee van een Volwassenenfonds voorlegde, werd daar direct zeer enthousiast op gereageerd”, geeft Van der Weerden aan. “Logisch ook, want al die partijen hebben te maken met deze doelgroep van mensen die onder de armoedegrens leven. Walking football is een geweldige interventie, maar er zullen nog veel meer mensen aan gaan meedoen als ze hun contributie niet (helemaal) zelf hoeven te betalen.” Het fonds is dus volledig omarmd door de alliantie en kan daarmee een vliegende start maken. Het heeft nog niet de status van het Jeugdfonds, maar aan ambitie ontbreekt het zeker niet.

Terug naar nieuwsoverzicht