Home > Nieuws > Impuls voor gemeenten om sport- en cultuurdeelname volwassenen die leven rond het bestaansminimum te stimuleren
24 maart 2022

Impuls voor gemeenten om sport- en cultuurdeelname volwassenen die leven rond het bestaansminimum te stimuleren

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zoekt gemeenten die zich willen inzetten voor  volwassenen die leven rond het bestaansminimum en de kracht van sport en cultuur willen benutten als middel. Dankzij een bijdrage vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt het Volwassenenfonds Sport & Cultuur gemeenten een mooie impuls aan als zij voor 30 juni 2022 bij het fonds aanhaken.  

Inmiddels is het fonds in 34 gemeenten in Nederland actief. Aangehaakte gemeenten zijn onder andere Groningen, Sittard-Geleen, Leiden en Steenwijkerland. Sinds september 2021 maken 27 gemeenten gebruik van de impuls. Samen met de aangehaakte gemeenten zorgt het Volwassenenfonds dat iedereen kan profiteren van de kracht van sport en cultuur. Door contributie, lesgeld en/of materialen voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum te vergoeden.  

Aanmelden voor de impuls 

De impuls helpt de gemeenten volwassenen uit deze doelgroep mee te laten doen aan sport- en cultuuractiviteiten. Het is dus een goede reden voor een gemeente om juist nu aan te haken bij het Volwassenenfonds. Aanmelden voor de impuls is nog mogelijk en kan tot 30 juni. De financiering is beschikbaar zolang er budget is, maar op is op. 

Wat houdt de impuls in? 

Het ministerie van VWS stelt voor 50 gemeenten een budget per gemeente beschikbaar voor o.a. de lokale coördinatiekosten om een sterk netwerk in de gemeente op te bouwen. Naast deze financiële bijdrage stelt de subsidie een activiteitenbudget beschikbaar voor de uitvoering van één of meerdere sport- en beweegactiviteiten om kwetsbare volwassenen weer in beweging te krijgen. Uit een menukaart kan een keuze worden gemaakt, bestaande uit verschillende doelgroepen en sport- en beweegactiviteiten van alliantiepartners ‘Sport en bewegen voor iedereen’. 

Het gaat om een eenmalige impuls voor alle reeds aangehaakte gemeenten of gemeenten die in 2021 zijn aangehaakt of in 2022 aanhaken en een overeenkomst van minimaal 1 jaar aangaan. 

Voorwaarden impuls 

Een gemeente moet ondersteuning bieden bij het opbouwen van het netwerk door het bijvoorbeeld als opdracht mee te geven aan de lokale buurtsportcoaches of door zelf deze rol voor haar rekening te nemen om zo het netwerk te verduurzamen. 

Hoe komt een gemeente in aanmerking voor de impuls? 

Gemeenten die gebruik willen maken van de eenmalige stimuleringsimpuls, kunnen samen met de provinciale coördinator van het Volwassenenfonds uit de betreffende gemeente het aanvraagformulier invullen. Aan de hand van het aanvraagformulier beoordeelt het Volwassenenfonds of de gemeente voldoende bijdrage gaat leveren aan de beoogde doelstellingen. 

Is uw gemeente geïnteresseerd in deze subsidie? 

Neem dan contact op met uw provinciale coördinator van het Volwassenenfonds voor een verkennend gesprek.

Terug naar nieuwsoverzicht