Home > Nieuws > Provincie Limburg haakt aan!
13 juli 2021

Provincie Limburg haakt aan!

Provincie Limburg steunt en haakt aan bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg. Dat maakte voormalig gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid) van provincie Limburg begin april bekend. Dankzij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg kunnen sinds januari 2020 volwassenen (18+ jaar) die tijdelijk of structureel geen geld hebben voor een sport of culturele hobby, tóch meedoen.

Deelname stimuleren

Met een 3-jarige subsidiebijdrage, welke gelabeld wordt aan de doelgroep, wil provincie Limburg gemeenten stimuleren om aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg deel te nemen. Voormalig gedeputeerde Housmans: “Gezondheid staat hoog op de provinciale agenda. Voldoende bewegen, sociale contacten en mee kunnen doen, dragen bij aan een goede gezondheid. Als provincie willen we de gezondheidsverschillen in Limburg zoveel mogelijk verkleinen. Het Volwassenenfonds helpt daarbij. Door dit fonds te steunen, hopen we dat Limburgse gemeenten zich sneller bij hen aansluiten en zo meer Limburgers aan sport- en culturele activiteiten kunnen meedoen.”

“Dat zoveel mogelijk gemeenten bij het fonds aanhaken, is heel belangrijk”, benadrukt Kim Schmitz, voorzitter van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg. “Want alleen inwoners van gemeenten die bij het fonds zijn aangesloten, kunnen van de financiële steun gebruikmaken. Hoe meer gemeenten deelnemen, hoe meer volwassenen we kunnen helpen! We zijn dan ook heel dankbaar voor de steun van de provincie. Tot nu toe zijn de gemeenten Peel en Maas en Meerssen al partner van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg. We zijn ervan overtuigd dat met deze steun meer gemeenten aanhaken. Ons streven is dat dit er in 2024 minimaal 20 zijn.”

Sport en cultuur belangrijker dan ooit

In Limburg leven 70.000 volwassenen onder het bestaansminimum (100% bijstandsniveau), blijkt uit gegevens van het CBS. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg ondersteunt volwassenen die leven van maximaal 120% van het bijstandsniveau. In Limburg zijn dit ruim 300.000 volwassenen. Voor hen is ‘gewoon’ aan sport en cultuur kunnen meedoen niet vanzelfsprekend. Dit terwijl meedoen aan sport en cultuur door de coronacrisis, de strijd tegen overgewicht en de enorme groei aan eenzaamheid belangrijker is dan ooit. Het is goed voor de gezondheid, het zelfvertrouwen en voor het onderhouden van sociale contacten. Daarom moeten alle Limburgers de kans krijgen om lid van een sport-of cultuuraanbieder te worden, ook als ze daarvoor niet genoeg geld hebben. Dankzij de steun van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg kunnen volwassen die daarvoor
onvoldoende financiële middelen hebben, meedoen aan activiteiten als wandelen, fietsen, dansen, tennis, zwemmen, fitness, voetbal, beweeglessen van Meer Bewegen voor Ouderen, schilderen, muziek, creatieve workshops en beeldende kunst.

Meer info?

Neem contact op met coördinator Chantal Jacobs:

limburg@volwassenenfonds.nl 
06 18414877

Terug naar nieuwsoverzicht