Home > Nieuws > Intermediairs aan het woord
26 september 2023

Intermediairs aan het woord

Intermediairs zijn de verbindende schakel binnen het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Via een intermediair kunnen volwassenen een aanvraag doen voor sport of cultuur. Een intermediair is bijvoorbeeld een buurtsportcoach, cultuurcoach, maatschappelijk werker, medewerker van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening, voedselbank of vluchtelingenwerk. We zijn ontzettend trots op onze intermediairs. In dit artikel geven we drie intermediairs het woord. 

  • Gemeente Tytsjerksteradiel: Yvonne de Haan – Senior Beweegcoach van High Five. 
  • Gemeente Borsele: Sara van de Waeter – Cliënt Ondersteuner en Maatschappelijk Werker van Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO). 
  • Gemeente Vught: Ellen Huinink – Armoedecoördinator en intermediair in gemeente Vught 

Deelnemen aan sport- of cultuur via het Volwassenenfonds 

Volwassenen die leven rondom de armoedegrens kunnen via een intermediair van het Volwassenenfonds deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten.  

Ellen uit Vught verteld: “Deelnemers zijn blij omdat de aanvraag vaak snel geregeld is. Helemaal als de aanbieder al bekend is bij het VF. Ze zijn dan verbaasd dat ze al na 2 weken kunnen gaan sporten. Als intermediair vind ik de aanvraagprocedure heel makkelijk. Dat geef ik ook zo door aan andere intermediairs die in het begin nog wat huiverig zijn. Van hen hoor ik vervolgens terug dat het inderdaad simpel is.  

Yvonne de Haan, intermediair uit Tytsjerksteradiel, zegt: “Ik dien niet alleen maar sportaanvragen in maar ook voor cultuur. Cultuur is wel minder. De laatste aanvragen waren voor yoga, zwemmen, fitness, dansen, klaaiwurk en creatiefwezen”. Ook Sara, die sinds begin 2022 intermediair is, heeft aanvragen voor cultuur ingediend. Bijvoorbeeld voor een vrouw die niet kan sporten vanwege gezondheid maar wel kan deelnemen aan een creatieve activiteit.   

Voordelen van deelname aan sport of cultuur 

Elke aanvraag heeft wel een verhaal zo blijkt – Aldus Yvonne. Ook Sara merkt dat het bij haar cliënten echt op meerdere levensgebieden een positieve bijdrage levert als diegene sport. “Naast dat het goed is voor de fysieke- en mentale gezondheid, merk ik ook dat mensen groeien van het opdoen van sociale contacten, het weer meedoen aan de maatschappij”.  

Waarom ben je intermediair? 

Yvonne vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te bewegen of sporten.  

Sara: “Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen, ongeacht inkomen en/of vermogen kan sporten. Vaak zie ik dat mensen met een beperkt financieel budget geen ruimte hebben voor een sportschool abonnement en/of contributie van een club, terwijl sporten juist zo belangrijk is. Niet alleen voor de fysieke -, maar zeker ook voor de mentale gezondheid”. 

Ellen Huinink geeft aan dat mensen moeten kunnen meedoen aan sport en cultuur: “Nou, dat is simpel. Meedoen is gezond voor je. Het geeft je het gevoel ergens bij te horen, zelf iets in de hand te hebben. En we weten allemaal dat erbij horen van essentieel belang is voor levensgeluk”. 

Samenwerken met professionals 

Om Volwassenen bekend te maken met de mogelijkheden van het Volwassenenfonds werken intermediairs vaak samen met andere professionals.  

Sara denkt dat het belangrijk is voor het bereik, dat professionals in contact zijn met inwoners met een minimum inkomen: “Te denken valt aan schuldhulpverleners, budgetbeheerders of bewindvoerders. Daarnaast is het ook goed dat zorgprofessionals zoals fysiotherapeuten of huisartsen van het bestaan van het Volwassenfonds afweten. Zo kunnen zij ook hun patiënten/cliënten hierop kunnen wijzen”. 

“Wij investeren vooral in het goed informeren van de mensen die met de volwassenen werken” – Aldus Ellen. “Zij zijn degene die hen informeren over alle mogelijkheden in de gemeente en hen waar nodig aan de hand meenemen. Zo informeren sport- en cultuuraanbieders hun leden via de website en nieuwsbrief. Voor zorginstellingen zijn verschillende bijeenkomsten om intermediairs te werven. Ook in het ‘Kernteam Bestaanszekerheid Vught’ komt het Volwassenenfonds regelmatig ter sprake”.   

Het bereiken van volwassenen gebeurt ook rechtstreeks door de intermediair. Yvonne zet daarbij bijvoorbeeld de website, nieuwsbrief en Facebook in.  

Intermediair worden? 

Ontmoet jij volwassenen die leven rond het bestaansminimum en niet kunnen deelnemen aan sport of cultuur? Als intermediair zorg jij dat volwassenen dezelfde kansen krijgen op deelname aan sport of cultuur. Aanvragen hiervoor dien je simpel en snel online in. Jij bent de verbindende schakel en onderhoudt het contact met de volwassenen. Klik hier als jij ook intermediair wilt worden! 

Terug naar nieuwsoverzicht