Home > Nieuws > Intermediairs aan het woord: Zuid-Holland
5 juni 2024

Intermediairs aan het woord: Zuid-Holland

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is sinds 2021 actief in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, in samenwerking met Fonds Schiedam Vlaardingen. Jongvolwassenen tot 27 jaar met een minimuminkomen kunnen hierdoor deelnemen aan sport of cultuur. Dit unieke samenwerkingsverband met de drie gemeenten heeft de meerwaarde van het Volwassenenfonds aangetoond. In 2024 hebben de gemeenten besloten de financiële ondersteuning ook uit te breiden naar inwoners van 27+. Hierdoor kunnen nu alle 18+ inwoners van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen deelnemen aan sport en cultuur.

We geven het woord aan vier intermediairs uit Zuid-Holland:

  • Gemeente Maassluis: Joke Cats – Coördinator bij Voedselbank Maassluis
  • Gemeente Schiedam: Vincent Kroeze – Beweegcoach bij Team Sportservice Schiedam
  • Gemeente Vlaardingen: Diego Remono Gomez en Lucia van der Laarse – Projectleiders bij Vlaardingen in Beweging

   

Verbindende schakel als intermediair

Hoe zijn Joke, Vincent, Lucia en Diego de verbindende schakel als intermediair vanuit hun positie?

Joke: “In mijn rol als coördinator bij de Voedselbank Maassluis, heb ik veel contact met organisaties op het gebied van welzijn, schuldhulpverlening en armoede. Regelmatig wordt er gebeld of via onze organisatie een aanvraag voor sport of cultuur ingediend kan worden. Dat kan!” 

 Vincent: Als Beweegcoach van Schiedam wil ik iedere inactieve bewoner, ongeacht leeftijd, helpen naar structureel beweeg- en sportaanbod. Ik ben daarom intermediair voor het Jeugdfonds én het Volwassenenfonds.”

Diego en Lucia: “We zijn werkzaam bij Vlaardingen in Beweging als projectleiders in de domeinen zorg en welzijn. Vanuit onze rol hebben we contact met mensen die graag willen bewegen maar hier geen financiële middelen voor hebben. Wij helpen ze dan stapsgewijs bij een aanvraag.” 

De kans om mee te doen aan sport en cultuur

Nog lang niet iedereen is bekend met het Volwassenenfonds. Hebben jullie een speciale strategie die je gebruikt om potentiële deelnemers te wijzen op het Volwassenenfonds?

Joke:We proberen iedereen te enthousiasmeren. We benoemen de bevordering van de gezondheid door lichaamsbeweging en wijzen op het leggen van nieuwe contacten door beoefening van sport en cultuur. Onze cliënten kunnen we ook persoonlijk benaderen, bijvoorbeeld via een intakegesprek. Ook zorgen we dat er posters hangen en dat de aanvraagformulieren makkelijk mee te nemen zijn op onze locatie. De volwassene vult deze (eventueel met begeleiding) in en overhandigt deze ingevuld aan de baliemedewerker of aan mij.”

Vincent: “Ik heb veel contact met inwoners, sportaanbieders en verenigingen. Bij een kennismaking, gesprekssessies of wanneer ik presentaties geef, benoem ik dat ik intermediair ben. Wanneer ik voor een gezin een aanvraag doe voor het Jeugdfonds, meld ik ook dat het Volwassenenfonds er is. Doordat gemeente Schiedam zowel aangehaakt is bij het Jeugdfonds en het Volwassenenfonds, kunnen jongvolwassenen nadat ze 18 zijn geworden makkelijk blijven deelnemen aan de activiteit. Ik help ze bij die overgang.”

Diego en Lucia: “Om het Volwassenenfonds onder de aandacht te brengen hebben we bijvoorbeeld een flyer gemaakt die we lokaal verspreiden. De flyer wordt tevens verspreid door onze samenwerkingspartners. Daarnaast brengen we het Volwassenenfonds onder de aandacht tijdens al onze activiteiten voor volwassenen.”

Positieve geluiden

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is opgericht in januari 2020. Inmiddels (begin 2024) zijn er meer dan 90 gemeenten aangehaakt. De snelle stijging van het aantal gemeenten, laat de noodzaak zien van het Volwassenenfonds. Welke positieve geluiden hoor je van de deelnemers?

Joke: “Als reactie krijg ik terug dat ze het zo fijn vinden om te kunnen sporten. Blij zijn dat ze niet meer aan de zijlijn staan. Dankbaar dat ze mee kunnen en mogen doen. Eén cliënte is bijvoorbeeld ook heel blij omdat ze kan deelnemen aan de danslessen en mee mag doen aan de voorstellingen.”  

Vincent: “In de praktijk merk ik dat de inwoners erg blij zijn met de ondersteuning. De hulp voor het vinden van de juiste activiteit en voor het indienen van de aanvraag. Ze vinden het fijn dat ze niet meer buiten de boot vallen. Ze zijn dankbaar dat ze via het Volwassenenfonds wel kunnen deelnemen aan een sport- en beweegactiviteit.”

Diego en Lucia: “Mensen zijn blij dat het Volwassenenfonds er is. Ze geven aan dat deelname aan sport of cultuur hen helpt bij fysieke en mentale ongemakken. Zonder het fonds zouden ze niet kunnen deelnemen aan de activiteit omdat ze andere financiële keuzes moeten maken.”

Uitdagingen voor intermediairs

Samen zetten we ons in om financiële drempels tot sport en cultuur weg te nemen bij volwassenen die rond het bestaansminimum leven. Dit brengt ook uitdagingen met zich mee. Welke uitdagingen komen jullie als intermediairs tegen?

Joke: “Voor mij is het de uitdaging om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Bovendien probeer ik ervoor te zorgen dat de volwassenen zo lang en zoveel mogelijk kunnen meedoen dankzij de financiële bijdrage. Voor culturele activiteiten is dat lastiger. Daar is het bedrag vaak ontoereikend.” 

Vincent: “Inwoners zijn vaak nog niet bekend met het Volwassenenfonds en de spelregels. Hierdoor hebben inwoners ook het idee dat ze er niet voor in aanmerking komen. Daarnaast spreekt niet iedereen in Schiedam de Nederlandse taal. We kunnen veel meer inwoners bereiken door bijvoorbeeld promotiematerialen in meerdere talen uit te brengen.”

Diego en Lucia: “Ons lukt het nog niet om iedereen te bereiken. Daarnaast haken mensen soms alsnog af omdat de financiële bijdrage niet geheel toereikend is. Het is voor die inwoner dan niet mogelijk zelf het verschil bij te leggen.”

Meedoen aan sport of cultuur voor iedereen

De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving waarin iedereen profiteert van de kracht van sport en cultuur. Waarom zou iedereen, volgens jou, moeten kunnen meedoen aan sport en cultuur?

Joke: “Meedoen aan sport en cultuur is zo belangrijk voor je gezondheid, je psychisch en fysiek welzijn. Het kunnen praten over het feit dat je mee doet, dat je er op dat gebied ook mag zijn en je ertoe doet. Deelname heeft een positief effect.”

Vincent: “Iedereen moet kunnen deelnemen om zelf te ervaren wat bewegen en sporten met je doet. Zowel op fysiek, lichamelijk en sociaal vlak. Door het deelnemen aan sport kom je in contact met nieuwe mensen en maak je je hoofd leeg. Het brengt aan de ene kant een stukje ontspanning en zorgt aan de andere kant voor fysieke actie.”

Diego en Lucia: “Bewegen brengt je verder. In beweging zijn betekent voor ons niet alleen het letterlijk fysiek bewegen. Het gaat ons ook om de sociale-emotionele beweging, door het in contact zijn met anderen. Door deelname aan een activiteit verbreed je namelijk je netwerk. Je krijgt meer structuur in je dagelijkse bezigheden en participeert in de maatschappij”.

Wil je ook intermediair worden?

Ontmoet jij net als Joke, Vincent, Diego en Lucia volwassenen die leven rond het bestaansminimum? Als intermediair zorg jij dat volwassenen dezelfde kansen krijgen op deelname aan sport of cultuur. Aanvragen hiervoor dien je simpel en snel online in. Jij bent de verbindende schakel en onderhoudt het contact met de volwassenen. Klik hier als jij ook intermediair wilt worden!

 

Link: Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Terug naar nieuwsoverzicht