Home > Nieuws > Impuls VWS voor het Volwassenenfonds
18 juli 2023

Impuls VWS voor het Volwassenenfonds

Vrijwel alle mensen die in een armoedesituatie leven, komen dit jaar moeilijker rond dan de jaren daarvoor. Het Centraal Planbureau voorspelde al in het voorjaar van 2023 dat het aantal volwassenen dat in een armoedesituatie leeft zal toenemen tot ongeveer één miljoen in 2024 (cpb, 2023). Uit eerder onderzoek bleek al dat volwassenen met een lager inkomen en lagere opleiding minder sporten en bewegen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderkent de urgentie en geeft een impuls aan nieuwe gemeenten die aanhaken in 2023.

Door deze subsidie hebben we als Volwassenenfonds Sport & Cultuur de mogelijkheid om, gemeenten die in 2023 aanhaken, een stimuleringsimpuls te geven. Om zo meer volwassenen die leven rond het bestaansminimum te stimuleren te gaan bewegen en sporten.

Wat houdt de impuls in?

Het VWS stelt voor 17 gemeenten een budget van € 4.460,- per gemeente beschikbaar voor de lokale coördinatiekosten. Hiermee kan een duurzaam intermediairsnetwerk binnen de gemeente worden opgezet om volwassenen die leven rond het bestaansminimum te bereiken en te laten deelnemen aan sport en cultuur activiteiten. Het gaat om een eenmalige impuls voor gemeenten die in 2023 aanhaken en een overeenkomst van minimaal 1 jaar aangaan.

Voorwaarden impuls

De gemeente moet ondersteuning bieden bij het opbouwen van het netwerk, bijvoorbeeld in de rol als opdrachtgever naar de lokale buurtsportcoaches of door zelf initiatief te nemen in het aanreiken van een coördinator. Op deze manier ontstaat een duurzaam netwerk.

Hoe komt een gemeente in aanmerking?

Als gemeenten gebruik willen maken van de eenmalige stimuleringsimpuls, dan kan de coördinator samen met de gemeente het aanvraagformulier invullen. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zal aan de hand van het formulier beoordelen of de gemeente voldoende bijdrage gaat leveren aan de beoogde doelstellingen. Let op! Er is budget voor 17 gemeenten, op is op!

Verkennend gesprek? Neem contact met ons op

Bent u geïnteresseerd in deze subsidie en wilt u graag een verkennend gesprek inplannen? Neem dan contact op met de provincie coördinator van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Kijk hier voor de contactgegevens van uw provincie.

Terug naar nieuwsoverzicht