Home > Nieuws > Impuls VWS voor het Volwassenenfonds
23 september 2021

Impuls VWS voor het Volwassenenfonds

Afgelopen jaren is uit onderzoek naar voren gekomen dat volwassenen met een lager inkomen en lagere opleiding minder sporten en bewegen. Het verschil met volwassenen met een hoger inkomen en hogere opleiding, lijkt door de coronacrisis alleen maar toegenomen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderkent de urgentie en stimuleert gemeenten middels een subsidie om het Volwassenenfonds Sport & Cultuur te omarmen.

Vanuit het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl zijn er extra middelen voor kwetsbare groepen door het ministerie van VWS beschikbaar gesteld. Door deze subsidie hebben wij als Volwassenenfonds Sport & Cultuur de mogelijkheid om, zowel reeds aangehaakte gemeenten als nieuwe gemeenten, een stimuleringsimpuls te geven. Om zo meer volwassenen die leven rond het bestaansminimum te stimuleren te gaan bewegen en sporten. Daarmee kunnen de negatieve effecten van de coronacrisis op het sport- en beweeggedrag bij volwassenen gereduceerd worden.

Wat houdt de impuls in?

Het VWS stelt voor 50 gemeenten een budget van € 10.873,60 per gemeente beschikbaar voor o.a. de lokale coördinatiekosten. Naast deze financiële bijdrage stelt de subsidie een activiteitenbudget beschikbaar (€ 2.000 excl. BTW per gemeente) voor de uitvoering van één of meerdere sport- en beweegactiviteiten om kwetsbare volwassenen weer in beweging te krijgen. De keuze hieruit wordt gemaakt aan de hand van een menukaart, bestaande uit verschillende doelgroepen en sport- en beweegactiviteiten van alliantiepartners ‘Sport en bewegen voor iedereen’.

Het gaat om een eenmalige impuls voor alle reeds aangehaakte gemeenten of gemeenten die in 2021 of 2022 aanhaken en een overeenkomst van minimaal 1 jaar aangaan.

Voorwaarden impuls

De gemeente moet ondersteuning bieden bij het opbouwen van het netwerk, bijvoorbeeld in de rol als opdrachtgever naar de lokale buurtsportcoaches of door zelf initiatief te nemen in het aanreiken van een coördinator. Op deze manier ontstaat een duurzaam netwerk.

Hoe komt een gemeente in aanmerking?

Als gemeenten gebruik willen maken van de eenmalige stimuleringsimpuls, dan kan de coördinator samen met de gemeente het aanvraagformulier invullen. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zal aan de hand van het formulier beoordelen of de gemeente voldoende bijdrage gaat leveren aan de beoogde doelstellingen. Reeds aangehaakte gemeenten hebben daarbij voorrang op niet-aangehaakte gemeenten. Let op! Er is budget voor 50 gemeenten, op is op!

Verkennend gesprek? Neem contact met ons op

Bent u geïnteresseerd in deze subsidie en wilt u graag een verkennend gesprek inplannen? Neem dan contact op met de provincie coördinator van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Kijk hier voor de contactgegevens van uw provincie.

Terug naar nieuwsoverzicht