Home > Nieuws > Artikelen Kenniscentrum Sport en Bewegen
7 februari 2022

Artikelen Kenniscentrum Sport en Bewegen

Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft de afgelopen periode gekeken naar ontwikkelingen op het gebied van volwassenen, armoede en sport. Dit hebben zij uitgewerkt in een serie van vier artikelen. Het achtergrondartikel gaat over de cijfers en feiten over de sport- en beweegdeelname van mensen met inkomensarmoede en de belemmeringen die zij ervaren. Daarnaast worden de mogelijkheden voor gemeenten besproken om financiële drempels voor inwoners weg te nemen, met een mooie verwijzing naar het Volwassenenfonds Sport en Cultuur.

Lees hier het achtergrondartikel.

In de artikelen die volgen vertellen drie gemeenten hoe zij sport en bewegen voor volwassenen integreren in hun minimabeleid. Lees hier de verhalen van gemeenten Sittard-Geleen, Oost Gelre en Harderwijk.

Gemeente Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen is in september 2021 gestart met het Volwassenenfonds. De afgelopen periode hebben 59 volwassenen deelgenomen aan sport- en cultuuractiviteiten. Lees in dit artikel hoe gemeente Sittard-Geleen inzet op (sport)participatie van volwassenen.

Gemeente Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre is in januari 2021 gestart met het Volwassenenfonds. Lees hier het verhaal van  gemeente Oost Gelre.

Gemeente Harderwijk

In dit artikel vertelt gemeente Harderwijk hoe zij inzet op (sport)participatie van volwassenen en dit aanpakt als onderdeel van hun integrale ‘Bestaanszekerheidsbeleid’.

Gemeente?

Bent u een gemeente en heeft u ook interesse om aan te haken? Neem contact op met een lokale coördinator van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Hij of zij vertelt u er graag alles over!

Samen maken we deelnemen aan sport of een creatieve activiteit mogelijk binnen uw gemeente.

Terug naar nieuwsoverzicht