Home > Deelnemers > Gemeente Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke

Wil je graag aan de slag met sport en/of cultuur?

Dat kan, want het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is actief in jouw gemeente! Lees hier de spelregels, die in jouw gemeente gelden, goed door. Een aanvraag wordt gedaan door een erkende intermediair van het Volwassenenfonds. Als deze bekend is, vind je zijn of haar contactgegevens op deze pagina.

Tip! Vul de Deelnemerskaart vooraf in en neem hem geprint, of online op je telefoon, mee naar je afspraak met de intermediair. Zo kan jouw aanvraag extra snel gedaan worden!

Contactgegevens Volwassenenfonds Sport & Cultuur Friesland:

Bekijk hier de spelregels
Gebiedsteam Waadhoeke Alle medewerkers Waadhoeke 0517-380 357
gebiedsteam@waadhoeke.nl
Gebiedsteam Waadhoeke, locatie Sint Annaparochie Chris van Kollenburg Waadhoeke 06-30080661
c.vankollenburg@waadhoeke.nl
Gebiedsteam Waadhoeke, locatie Franeker Karin de Vries Waadhoeke 06-11694510
k.devries@waadhoeke.nl
Gebiedsteam Waadhoeke, locatie Menaam Hung Pham Waadhoeke 06-11696061
h.pham@waadhoeke.nl
Diaconie protestantse gemeente sint Annaparochie Gert Baatje Waadhoeke 0518 40 26 71
diaconie@pgsintannaparochie.nl
De Skule Welzijn Paulien de Graaf Waadhoeke 06-49765254
p.degraaf@deskule.nl
Sport Fryslân Richard Sonneveld Waadhoeke 06-15660725
richard@sportfryslan.nl
Vuisten